GIỜ KINH GIA ĐÌNH VỚI LỜI CHÚA

Tháng 02/2007

               

Để “tạo cơ hội tôn vinh và suy niệm Lời Chúa, riêng từng cá nhân, trong gia đình hoặc cộng đoàn” và giúp gia đình sống đạo hôm nay theo lời mời gọi trong thư mục vụ của HĐGM Việt Nam 2006, chúng con xin mạo muội được góp phần cổ võ việc công bố và suy niệm Lời Chúa từng ngày trong giờ kinh Gia đình qua tập suy niệm nhỏ nầy.

Chúng con xin đề nghị việc đọc “Giờ kinh Gia đình với Lời Chúa” như sau:

- Hát kinh Chúa Thánh Thần

- Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến

- Công bố Lời Chúa

- Suy niệm

- 10 kính Kính Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria

 - Kết thúc bằng bài hát về Đức Mẹ Maria.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường

        

MỤC LỤC

Ngày 01/02/2007, thứ năm sau CN IV TN    

Ngày 02/02/2007, thứ sáu sau CN IV TN   

Ngày 03/03/2007, thứ bảy sau CN IV TN    

Ngày 04/02/2007, Chúa Nhật V Thường Niên C     

Ngày 05/02/2007, thứ hai sau CN V TN     

Ngày 06/02/2007, thứ ba sau CN V TN

Ngày 07/02/2007, thứ tư sau CN V TN

Ngày 08/02/2007, thứ năm sau CN V TN     

Ngày 09/02/2007, thứ sáu sau CN V TN     

Ngày 10/02/2007, thứ bảy sau CN V TN     

Ngày 11/02/2007, Chúa Nhật VI Thường Niên C    

Ngày 12/02/2007, thứ hai sau CN VI TN    

Ngày 13/02/2007, thứ ba sau CN VI TN     

Ngày 14/02/2007, thứ tư sau CN VI TN     

Ngày 15/02/2007, thứ năm sau CN VI TN    

Ngày 16/02/2007, thứ sáu sau CN VI TN    

Ngày 17/02/2007, thứ bảy sau CN VI TN    

Ngày 18/02/2007, Chúa Nhật VII Thường Niên C   

Ngày 19/02/2007, thứ hai sau CN VII TN   

Ngày 20/02/2007, thứ ba sau CN VII TN    

Ngày 21/02/2007, thứ Tư – Lễ Tro, giữ chay, kiêng thịt     

Ngày 22/02/2007, thứ năm sau thứ tư Lễ Tro     

Ngày 23/02/2007, thứ sáu sau thứ tư Lễ Tro     

Ngày 24/02/2007, thứ bảy sau thứ tư Lễ Tro     

Ngày 25/02/2007, Chúa Nhật I Mùa Chay C  

Ngày 26/02/2007, thứ hai sau CN I Mùa Chay     

Ngày 27/02/2007, thứ ba sau CN I Mùa Chay

Ngày 28/02/2007, thứ tư sau CN I Mùa Chay

     

Ngày 01/02/2007, thứ năm sau CN IV TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Maccô (Mc 6,7-13) 

      Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

> Suy Niệm

     Hành trang cho sứ vụ lên đường theo chỉ thị của Chúa có hai điều các môn đệ được phép mang theo, và bốn điều không được phép. Các môn đệ được phép mang theo cây gậy và được đi dép; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng và hai áo. Rõ ràng trong công việc loan báo Chúa phân biệt phương thế cần thiết và những nhu cầu mang tính hưởng thụ. Công việc loan báo Tin Mừng là chính yếu, và lời loan báo thực sự phải phát xuất từ trái tim và cuộc sống của người môn đệ. “Gậy” “dép” là hai vật dụng để “đi”, để “lên đường”. Như vậy, loan báo Tin Mừng là một hành vi đi đến, một sự dấn thân. Đi ra khỏi chính mình, khỏi cuộc sống ích kỷ. Một sự dấn thân từ bỏ nếp sống an nhàn, đôi khi phải liều mình.

     Loan báo Tin Mừng là một sứ vụ chứ không là một nghề nghiệp, bởi đó Chúa không cho phép mang lương thực, bao bị, tiền bạc hay hai áo. Sứ vụ loan báo không cho phép người môn đệ sống hưởng thụ. Của cải vật chất sẽ là những động lực níu kéo người môn đệ ngần ngại lên đường loan báo. Đời sống hưởng thụ sẽ giết chết sứ vụ loan truyền. 

     Thật vậy, Tin Mừng hôm nay đang đứng trước thách đố lớn lao bởi chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ càng ngày càng bành trướng. Chủ nghĩa nầy lan rộng vào trong chính con cái của Giáo hội, và nó đang làm cho công việc loan báo Tin Mừng như bị khựng lại. Người Kitô hôm nay ngại nói đến rao giảng Tin Mừng, vì như vậy họ sẽ bị mất những quyền lợi vật chất. Con số đến nhà thờ càng ngày càng giảm, nhưng tăng lên ở các khu du lịch vui chơi, các tụ điểm giải trí, các nhà hàng hay các quán nhậu, cà phê… Ơn gọi làm tông đồ giảm một phần do các bậc làm cha mẹ mải mê dấn thân trong việc tìm kiếm của cải, mặt khác các bạn trẻ không đủ can đảm khước từ những nhu cầu hưởng thụ.

     Lời Chúa hôm nay, một lần nữa nhắc nhở đến sứ vụ loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu. Nhắc nhở để thanh luyện, bởi sứ vụ loan truyền hôm nay đang bị che mờ bởi những chủ nghĩa tục hóa. Thật vậy, ngày nay nhiều kitô hữu coi việc đáp ứng những nhu cầu vật chất như là phương tiện loan báo Tin Mừng, và không ít người hiểu lầm tin vào Tin Mừng là nhận được tiền bạc bổng lộc. Chúa không sai chúng ta quảng cáo Tin Mừng, nhưng là loan báo Tin Mừng. Loan báo bằng chính trái tim yêu thương của chúng ta. Sứ điệp Tin Mừng cần được người thời đại đọc ra nơi thái độ sống của người môn đệ, chứ không phải do của cải vật chất mà người môn đệ có.

      Lạy Chúa, hơn bao giờ hết chúng con cần phải phục hồi lại chỉ thị của Chúa trong đời sống loan báo Tin Mừng. Tin Mừng cần được loan báo bằng thái độ dấn thân đích thật của chúng con. Dấn thân bằng một trái tim yêu, nhạy cảm để chia sẻ, hơn là một ánh mắt nhìn thương hại. Lạy Chúa xin dạy chúng con biết  xử dụng những gì thích hợp trong công cuộc loan báo, và biết can đảm khước từ những gì cản trở lới loan báo của chúng con. Amen

      

      

Ngày 02/02/2007, thứ sáu sau CN IV TN

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh – Lễ Kính

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,22 - 40)

      Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."

> Suy Niệm

     Việc dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh là một hành vi theo luật Môsê, và dưới con mắt người đời thì đây là một việc làm bình thường đối với tất cả các phụ nữ Do Thái sau khi sanh. Vì theo luật Môsê, người phụ nữ sau khi sanh bị coi là nhơ uế không được bước vào đền thờ, và sau 40 ngày nếu là sanh con trai, và 80 ngày nếu là sanh con gái, thì phải đến đền thờ để cử hành việc thanh tẩy. Ngoài ra, việc dâng con đầu lòng là để nhắc lại biến cố Thiên Chúa cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập qua việc giết chết các con trai đầu lòng của Dân Ai cập.

     Thế nhưng, trong cái nhìn của lịch sử cứu độ, biến cố dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh được hiểu là biến cố của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với Dân Người, và qua đó gặp gỡ với nhân loại. Đấng Messia đến trong Đền Thánh và gặp gỡ với Dân của Giao ước cũ qua ông Simeon và bà Anna, những người hằng trung tín trông chờ lời hứa cứu độ.

     Mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta thường phân định bởi cái nhìn “hên - xui, may - rủi”. Thế nhưng, cuộc đời không là một cuộc chơi, nhưng là một ân huệ Thiên Chúa tặng ban cho từng người. Qua ân huệ nầy, chúng ta được mời gọi dự phần vào cuộc sống vĩnh hằng với Thiên Chúa. Để chuần bị cho sự sống viên mãn, Thiên Chúa đã va đang đến gặp gỡ với chúng ta trong từng biến cố của cuộc đời. Những cuộc gặp gỡ là những lời mời gọi dấn thấn thân, và củng cố niềm hy vọng vào sự sống mà Chúa đã hứa trao ban cho những kẻ tin vào Người.

     Chúng ta chỉ có thể đọc được sự gặp gỡ Thiên Chúa trong các biến cố với một tâm hồn ngay thẳng, hằng trông chờ ngày chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Một tâm hồn như thế chỉ có thể có được khi chúng ta khước từ lời mời gọi của những chủ nghĩa thế tục, coi cuộc sống nầy tạm bợ nầy là cùng đích. Lời mời gọi nầy luôn làm cho chúng ta hiểu sai lạc về ân huệ của sự sống, để rồi hoặc chúng ta rơi vào một trang thái hưởng thụ chủ nghĩa, luôn tìm kiếm những khoái lạc, đam mê trần thế, đánh mất lương tâm, sống ích kỷ.. hoặc chúng ta rơi vào khoảng trống thất vọng, bi quan, từ đó nầy sinh lòng thù hận, ghen ghét…

     Cuộc đời không là một trò chơi may rủi, hên xui, nhưng là ân huệ của Thiên Chúa, do đó chúng ta phải luôn tôn trọng sự sống nầy. Vì là ân huệ của Thiên Chúa, nên chính trong thân xác đã có sự hiện hữu của sự sống vĩnh củu. Cho nên chúng ta phải giũ gìn sự sống qua việc tôn trọng thân xác. Chúng ta không biến thân xác trở thành phương tiện để phục vụ cho những sở thích ích kỷ, những đam mê hư hèn của chúng ta. Thân xác là đền thờ của Thiên Chúa, hãy tôn trọng đền thờ nầy. Thân xác là điểm hẹn của những cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Thiên Chúa, do đó phải loại trừ ra khỏi thân xác những gì làm cản trở cuộc gặp gỡ nầy. Có như thế chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống nầy qủa thật là một ân huệ lớn lao. Và như thế chúng ta đã chiêm ngưỡng được Thiên Chúa ngay chính trong đời sống tạm bợ nầy.

      Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa cuộc đời của chúng con, vì chính Chúa là chủ của sự sống. Xin dạy chúng con biết khám phá sự sống đích thật trong chính cuộc đời tạm bợ nầy, để chúng con biết bảo vệ cuộc sống nầy bằng việc siêng năng đến với Chúa và khước từ những lời mời gọi thế trần. Xin Chúa hãy đến và làm chủ lấy cuộc đời của chúng con. Amen.

    

Ngày 03/03/2007, thứ bảy sau CN IV TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 6,30-34)

      Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!" Các ông nói với Người: "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?" Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!" Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc bánh và hai con cá." Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

> Suy Niệm

     Có những dịp đi tham dự thánh lễ bên giáo phận vào những dịp lễ lớn, thấy quang cảnh tấp nập, người qua lại, kẻ lo chuyện này chuyện kia, theo sự phân công để sao cho rập ràng, tránh những sai sót. Thánh lễ lâu lắm chừng 2 giờ đồng hồ là cùng, nhưng công việc chuẩn bị thì không phải một bữa, mà nhiều ngày trước, phải đầu tư công sức suy nghĩ. Thánh lễ thường tổ chức thành công, tốt đẹp, nhưng sau đó, cũng để lại cho chúng ta sự mệt nhoài của thân xác, ai cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn.

     Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cũng trong bối cảnh đó, các môn đệ hội tụ bên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không dừng lại ở những báo cáo thành công của môn đệ mình, và cũng không tận dụng hết những sức mạnh đang phơi phới nơi các tông đồ, Ngài nói họ cần nghỉ ngơi. Chúa Giêsu thông cảm với những áp lực của việc giảng dạy mà các môn đệ đang làm, không phải vì Ngài rành tâm lý ứng xử, nhưng Ngài muốn các môn đệ mình phải có sự quân bình cần có không chỉ với tha nhân, mà còn với chính bản thân mình nữa. Cái dung dị của Chúa Giêsu khi thấy đoàn dân chúng như chiên không người chăn, Ngài chạnh lòng thương, nhưng Ngài muốn các môn đệ của mình không chịu những áp lực của công việc giảng dạy theo kiểu để đáp ứng nhu cầu, mà Ngài muốn các môn đệ cần đi theo một tiến trình rất trật tự của tình thương: làm việc nghiêm túc, nghỉ ngơi đúng lúc. Vì thế, Chúa Giêsu bảo các môn đệ chọn những nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi trong khi muôn dân đang đợi chờ. Bảo như thế không phải vì lạnh nhạt không biết, nhưng để cái biết này được lắng động lại và lòng nhiệt thành được nuôi dưỡng đủ chất hơn, đến độ như có lời Kinh Thánh nói: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây lại phải thiệt thân”, không làm cho người môn đệ nao núng, lo sợ.

      “Họ như chiên không người chăn dắt”, một câu nói vẫn mang tính thời qua mọi thời đại, và là thách đố cho mỗi người chúng ta. Tin Mừng cần được loan báo, nhưng được loan báo bằng tình yêu thương đích thực, yêu như Chúa yêu: có con tin nhạy cảm trước như cầu thiết thực của tha nhân, để chạnh lòng thương xót. Nhưng để làm được điều đó, cần cầu nguyện nhiều, để thấm nhuần tình mến của Thiên Chúa, để rồi biết yêu như Chúa.

      Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim thịt mềm, để biết yêu nhiều hơn: yêu Chúa và tha nhân; biết nhạy cảm hơn: nhạy cảm với tình yêu của Chúa, nhạy cảm với nhu cầu của tha nhân. Amen.

    

    

Ngày 04/02/2007, Chúa Nhật V Thường Niên C

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5,1 - 11)

      Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

> Suy Niệm

     Có lẽ ai trong chúng ta cũng có những băn khoăn khi phải quyết định một vấn để gì, nhất là trong đời sống người kitô hữu. Điều này càng làm cho chúng ta có một giá trị mà đời sống bình thường không mang lại được. Ơn gọi, thật ra nhiều khi chúng ta hay nói là mình chọn Chúa, nhưng kỳ thực, Chúa gọi mình trước, và luôn phát khởi từ sáng kiến của Ngài, tiếng đáp trả luôn đi sau lời kêu gọi. Tuy nhiên, diễn tiến hôm nay theo một trình tự khác thường, sau bài giảng, Chúa Giêsu kêu mời một số môn đệ dấn thân hơn, và Phêrô là người đại diện, chèo ra chỗ nước sâu hơn để thả lưới. Có vẻ như Chúa đang thử thách và xem thường kinh nghiệm thuyền chài của Phêrô. Không để ý đến điều đó, Phêrô đã vâng nghe lời Thầy Chí Thánh dạy bảo, chấp nhận cuộc phiêu lưu, và kết quả không phải là ngẫu nhiên.

     Ai muốn theo Thầy và làm môn đệ Thầy, đừng hoài nghi, hãy vác thập giá mình mà theo Thầy. Người môn đệ là người dõi theo từng bước chân của Thầy Chí Thánh. Có thể nói, cuộc đời họ được kết dính vào Đức Kitô, họ được tình yêu phủ lấp và làm cho biến đổi thành một con người khác hữu dụng hơn. Chính trong sự tín thác chân thành, Phêrô đã gặp lại mình trong Chúa, và nhận ra cái khiếm khuyết của mình: con là người tội lỗi. Tuy nhiên chính trong sự yếu đuối của Phêrô, Chúa vẫn tín nhiệm và trao cho sứ vụ thu phục người khác.

     Ai cũng lạnh nhận một ơn gọi, tuy nhiên có một ít người được Chúa kêu mời dấn thân tích cực hơn để lo việc Chúa, để phục vụ cộng đoàn và mưu ích phần rỗi cho mọi người. Nói như thế không phải là những người khác có thể vui vẻ trút bỏ nhiệm vụ thu phục người ta, mà hôm nay, Lời Chúa càng làm cho chúng ta tích cực hơn, ý thức hơn về ơn gọi Kitô hữu của mình. Có như thế, bước chân của chúng ta sẽ sát theo bước chân của Chúa hơn qua việc phục vụ Tin Mừng và canh tân đời sống.

     Nếu dựa vào những số liệu thống kê của Tòa Thánh, thì con số Kitô hữu có tăng giảm, khi rất quan ngại khi những nước EU đang chối từ những giá trị do Kitô giáo mang lại, và thái độ quay lưng lại với Chúa Giêsu, với Tin Mừng và với Giáo Hội. Thật đau lòng, nhưng một biên cương mới đang mở ra: các nước Á châu và Châu âu cổ kính đang rất cần những bước chân và cung cách của người phục vụ Tin Mừng. Cánh đồng lúa vẫn mênh mông và đang rì rào tiếng mời gọi, biển khơi vẫn lóng lánh ánh bạc cá, như là lời mời gọi chúng ta ra khơi thả lưới.

     Nếu nghiêm túc xét mình, ta nhân ra có nhiều thiếu sót trong việc thi hành sứ vụ loan truyền tình yêu của Thiên Chúa: biếng nhát, muốn an thân, đi và thực hiện không theo sát bước chân của Chúa và mệnh lệnh của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay đáng để chúng ta xét duyệt lại chính mình, và như là một lời tái gọi  mời chúng ta ra khơi. Chúa vẫn đang chờ mỗi người chúng ta trả lời!

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức hơn về ơn gọi của chúng con, để chúng con mạnh dạn đi vào cuộc phiêu tình yêu với Chúa ngoài biển khơi bao la, đầy thử thách, nhưng đó là nơi chúng con cần thả lưới, để thu phục người, thu phục muôn dân. Amen.

      

Ngày 05/02/2007, thứ hai sau CN V TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 6, 53-56)

      Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin Người ở đâu, thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

> Suy Niệm

Đụng Đến Chúa Giêsu Liền Được Khỏi Bệnh

     Ghêrêsaret là miền dân ngoại. Những người dân ngoại cũng đã nghe tiếng Chúa Giêsu và đã biết người, nên khi thấy người, họ liền nhận ra người. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ngoài đường ngoài chợ.

      Họ nhận ra Người.

     Thánh Máccô cho thấy, Chúa Giêsu đã đi rất nhiều nơi trong vùng dân ngoại. Họ nô nức đến với người để được khỏi bệnh. Họ nhận ra người là Đấng quyền năng. Ngày nay, người ngoài có nhận ra chúng ta là người Kitô hữu đích thực không? Nếu người ta không nhận ra chúng ta, có lẽ là cuộc sống thực tế của chúng ta chưa cho họ nhận ra điều đó.

     Người Kitô hữu đích thực là người có Chúa Kitô trong mình; là người sống nếp sống Phúc âm, chứ không phải là người chỉ được ghi danh vào sổ rửa tội mà thôi. Họ chưa nhận ra chúng ta là tại chúng ta chưa Hữu xạ tự nhiên hương; nếu chúng ta sống những giá trị Phúc âm trong cuộc sống thực tế thì người ta sẽ nhận ra chúng ta.

      Bất cứ ai đụng đến người đều được khỏi bệnh.

     Vì Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa quyền năng, nên tự trong người có một sức mạnh phát ra, chữa mọi bệnh tật chung đụng đến Người, chẳng những lành bệnh tật phần xác mà còn lành cả bệnh phần hồn: Mađalêna, người nữ tội lỗi, đã đụng đến Chúa khi quì rửa chân cho Chúa, và kết quả là bà đã trở thành một bà thánh. Chúa đụng đến người cùi thì người cùi được lành sạch; Chúa đụng đến người chết, người chết được sống lại. Vì thế người ta khao khát đụng đến Chúa.

     Còn chúng ta hôm nay, khi trong mình còn đầy tội lỗi và nết xấu, chúng ta có ước ao đụng đến Chúa không, hay chúng ta tìm cách xa lánh Chúa vì sợ Chúa quấy rầy chúng ta?

     Là người Kitô hữu, nhưng khi người ta đụng đến ta thì chẳng những không lành được bệnh mà còn lãnh thêm một vài vết thẹo! Tại sao người ta chưa đến với Giáo Hội? Là vì đời sống con cái Giáo Hội không có gì hấp dẫn cả!

     Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về chức vụ làm con Thiên Chúa của chúng ta, về bản chất người kitô hữu đích thực của chúng ta. Ngày phán xét, Chúa không đòi sổ rửa tội của chúng ta để nhận ta vào thiên đàng, nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta: Khi Ta đói các con có cho Ta ăn không?

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa, siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể để được Chúa chạm vào, để con được sạch. Amen.

     

      

Ngày 06/02/2007, thứ ba sau CN V TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 7, 1-13)

       Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Dothái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm". Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"

> Suy Niệm

Tinh Thần Đạo Mới Của Đức Kitô

       Thánh Gioan tông đồ đã nói: “Thiên Chúa là tình yêu.” Vì là tình yêu, nên khi đến trần gian Chúa Giêsu cũng tìm mọi cách để xây dựng tinh thần Đạo mới mà Chúa thiết lập, dựa trên nền tảng của tình yêu. Sống tình yêu theo tinh thần Đạo mới của Chúa, chắc chắn sẽ làm cho mọi việc và cả cuộc đời của ta có giá trị trước Chúa. Vì có giá trị trước Thiên Chúa, nên những việc làm theo Tin Mừng của ta luôn đứng trên những tập tục và lối sống giả hình của những Luật sĩ và Biệt phái như: phải rửa tay trước khi dùng bữa; Hay những của gì mình có để giúp cho cha mẹ mà dâng cho Thiên Chúa, thì không cần phải giúp cho cha mẹ nữa. Xem ra việc sống giả hình như thế sẽ là nguy cơ giết chết lời Chúa dạy chúng ta như: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và nó còn có thể làm huỷ hoại đến đạo “Hiếu” của người Á Đông chúng ta. Vì luật được  ban ra là vì con người. Giữ luật để đem lại hạnh phúc cho con người. Nếu như truyền thống chữ Hiếu bị coi thường, giới răn của Chúa bị khinh chê: thì giữ luật kiểu đó sẽ làm hư hoại con người, cuối cùng sẽ mang trong mình sự buồn chán thất vọng. Vì giữ luật đúng nghĩa luôn luôn đem lại hạnh phúc thật sự cho con người, như lời Thánh vịnh đã nói: “tuân theo Ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể.”

      Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con cũng bị lôi cuốn theo cách suy nghĩ chủ quan, rồi đi đến những quyết định làm tổn thương đến mối tương quan trong gia đình: với ông bà, cha mẹ, anh chị em, và ngay cả Bề trên của con. Con hiểu rằng những việc làm này sẽ là nguy hại rất nhiều đến tinh thần yêu thương trong Đạo của Chúa mang đến. Xin thương tha thứ cho chúng con, xin Chúa thương ban Chúa Thánh Thần cũng là Ơn Sức Mạnh của Chúa cho chúng con. Để nhờ Ơn Hồng Ân chúng con đón nhận từ nơi Chúa, mỗi ngày chúng con sẽ nên hoàn thịên hơn qua việc thi hành Ý Chúa, và đó cũng là con đường để chúng con có được  hạnh phúc trong đời sống. Vì “hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành Ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.” Amen.

     

    

Ngày 07/02/2007, thứ tư sau CN V TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 7, 14-23)

      Khi ấy, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!" Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

> Suy Niệm

Cái Bên Ngoài Và Cái Bên Trong

        Bài Tin mừng hôm nay tiếp tục tư tưởng của bài Tin mừng hôm qua: Chúa Giêsu nói đến cái bên ngoài và cái bên trong. Không phải cái từ bên ngoài có thể làm cho người ta ra ô uế, nhưng là cái phát xuất từ bên trong, từ lòng con người mới làm cho người ta ra ô uế. Cái bên ngoài, có vỡ bụng rồi thì nó cũng bị thải ra, còn những cái phát xuất từ lòng con người như, tham lam, tà dâm, giết người, trộm cắp, độc ác, xảo trá, ganh tị mới làm cho con người hư hỏng xấu xa.

        Vì thế tội lỗi là do lòng con người mà ra. Sự dơ bẩn ô uế bên ngoài thì dễ tẩy rửa, còn cái bên trong không dễ gì một sớm một chiều mà tẩy sạch được. Một nết xấu thói hư phải mất bao nhiêu năm tháng cố gắng mà nhiều khi cũng không dứt bỏ được.

        Làm giàu tương đối dễ, nhưng làm giàu một cách chân chính thì rất khó. Làm giàu tương đối dễ nhưng làm một người tốt thì rất khó. Cải thiện đời sống vật chất gia đình thì tương đối dễ mà cải thiện đời sống đạo đức gia đình thì khó hơn nhiều.

        Tại sao Chúa Giêsu lại chú trọng đến cái bề trong của con người? Trước hết là vì cái bề trong đó như thuộc bản chất con người. Người Pháp nói: thói quen là bản chất thứ hai của con người. Thứ đến là vì Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con người.

        Văn hóa và triết lý đông phương chú trọng đến cái tâm, tu tâm dưỡng tính; nếu cái tâm tốt thì con người có một cuộc sống tốt. Cải thiện được cái tâm thì con người sẽ trở nên tốt.  

        Chúng ta đang chứng kiến chiến tranh hận thù diễn ra khắp nơi, nguyên do của chiến tranh hận thù là do lòng con người, do cái tâm con người mà ra. Con người hôm nay sống trong một nền văn minh thị trường, lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn, cái gì có lợi là tốt, là hay. Và người ta trục lợi bằng đủ mọi cách kể cả những cách chẳng luân lý chút nào. Vì thế người ta không tin nhau nữa luôn sống trong hoài nghi; nói vậy mà không phải vậy. Điều đó chứng tỏ cái tâm của con người đã ra xấu xa. Người ta không sống với nhau bằng cái tâm mà bằng cái lợi.

     Sống trong hoàn chỉnh đó, người Kitô hữu phải để ý đến lời Chúa hôm nay đang cảnh cáo chúng ta về ảnh hưởng của thế gian; phải làm chứng cho Chúa bằng cái tâm của mình.

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều phát xuất từ trái tim yêu thương.  Amen.

    

     

Ngày 08/02/2007, thứ năm sau CN V TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 7,24-30)

      Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

> Suy Niệm

     Bài Tin Mừng hôm nay nói đến đức tin của người đàn bà ngoại giáo.

      Không được lấy bánh của con cái mà ném cho chó.

     Đối với chúng ta thì câu nầy từ môi miệng của Chúa Giêsu là quá nặng nề không thể chấp nhận được, nhưng đối với người Do thái luôn khinh bỉ những người ngoại thì lại khác, Người đàn bà ngoại giáo nầy không lấy đó làm xúc phạm vì đã từng biết điều đó. Còn Chúa Giêsu, tuy là người Do thái, nhưng đã dùng chữ “chó con”, hình như cố ý làm nhẹ bớt sự khinh bỉ này. Vì vậy, trong câu nói của Ngài, con chó con thì dễ thương hơn.

      Đúng thế,

     Người đàn bà ngoại giáo nầy biết thân phận của mình nên không lấy gì làm xúc phạm, nhưng cứ năn nỉ Chúa: nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Câu nói phát xuất từ đáy lòng tin tưởng đó đã làm cho Chúa Giêsu xiêu lòng: Vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỉ đã xuất khỏi con gái bà rồi! Và sự thật đã xảy ra như vậy. Đây là một phép lạ của lòng tin và lòng khiêm nhường. Đức tin chân chính luôn đi đôi với lòng cậy trông và khiêm nhường.

     Ngày nay, nhiều người Kitô hữu cứ muốn cho Giáo Hội mình phải là một Giáo Hội đầy vinh quang và quyền lực, nhưng đời sống của Đức Mẹ và thánh Giuse, những con người sống đức tin, nhưng lại rất khiêm tốn trước mặt Chúa cũng như trước mặt mọi người. Đời sống các vị thánh trong Giáo Hội xưa nay chứng tỏ họ là những con người sống rất khiêm nhường.

     Cũng vì muốn sống đức khiêm nhường đó mà đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã bán đấu giá chiếc triều thiên đã ngự trên đầu của không biết bao nhiêu là vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài. Ngài muốn nói lên rằng: Giáo Hội phải sống khiêm nhường

     Khi Thánh Phanxicô thưa với Chúa: Lạy Chúa, con là đứa tội lỗi, con chỉ có tội lỗi và nết xấu, ngài nói như vậy không phải để cho người ta khen ngài là con người khiêm nhường, nhưng trong thâm tâm, ngài nghĩ về mình như vậy. Và đức tin đầy khiêm nhường đó đã biến Ngài thành một vị Thánh.

     Tính cách phô trương, thích làm nổi … hình như không hợp với đức khiêm nhường của Phúc âm Chúa Giêsu, cũng như không thích hợp với nếp sống tự hạ của ngài.

       Lạy Chúa Giêsu, xin thứ tha cho những lần chúng con chậm tin và xin tăng thêm niềm tin cho chúng con. Amen.

    

Ngày 09/02/2007, thứ sáu sau CN V TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 7,31 - 37)

      Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Épphatha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

> Suy Niệm

Tiếng Nói

     Nếu như trong cuộc sống, tiếng nói là đặc trưng của con người, thì cũng chính lời nói làm cho con người phải cẩn trọng và suy nghĩ : “Lời nói không mất tiền mua,

           Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

     Như vậy, có thời chúng ta cần phải nói thì cũng có lúc chúng ta hãy im lặng. Bởi vì nói nhiều hại nhiều, nói lắm ê lắm. Chúng ta hãy nói “không” khi cần nói không, và không sợ nói “có” khi phải nói có.

     Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả cho người câm điếc tiếng nói, nghĩa là Chúa đã khôi phục quyền bình đẳng của anh ta giữa cộng đoàn. Một thời anh đã im lặng thì nay anh được lên tiếng. Một thời anh sống trong sự khiếm khuyết thì nay anh đón nhận sự trọn hảo từ nơi Thiên Chúa : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

     Như vậy, mọi sự Thiên Chúa làm đều tốt đẹp, đều hoàn hảo, đều là ân ban. Nó có mai một đi là do chọn lựa của con người, cũng như tự thân tiếng nói là một điều tốt đẹp, nó khiến con người có thể hiểu nhau và cùng nhau ca tụng Chúa. Nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm khi chúng ta dùng tiếng nói của mình để chà đạp nhân phẩm người khác, để “cả vú lấp miệng em”, đó thật là một điều tệ hại cho cuộc sống và cho con người.

      Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nghe nhiều hơn thích nói, biết im lặng để đón nhận ân sủng của Chúa, và chỉ nói khi ca tụng Chúa và làm cho mọi người biết Chúa. Amen.

      

Ngày 10/02/2007, thứ bảy sau CN V TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 1-10)

      Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến." Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc." Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

> Suy Niệm

Chuyện lạ

     Trong cuộc sống, chúng ta thường thích những chuyện lạ, chuyện ly kỳ. Chúng ta nghe chuyện lạ xảy ra ở chỗ này chỗ khác, người này có khả năng đặc biệt, nơi kia có những hiện tượng kỳ thú … đến độ hằng tuần trên truyền hình cũng phát sóng những chuyện lạ để phục vụ khán giả xem đài. Nhưng đó là chuyện lạ chứ không phải phép lạ. Chuyện lạ là những chuyện bình thường nhưng ít xảy ra, chẳng hạn sao chổi Helley sáu mươi năm mới xuất hiện một lần, có người đi được trên than nóng đỏ, nhưng không phải là trường hợp duy nhất… là chuyện lạ cả !

     Còn phép lạ chỉ xảy ra do quyền năng Thiên Chúa và vượt xa mọi dự tính, dự phòng, mọi suy nghĩ và khả năng của con người. Cũng với bảy chiếc bánh và ít con cá nhỏ, theo dự tính là khẩu phần ăn của một người, nhưng với Thiên Chúa thì “Mọi sự đều có thể”, để rồi bốn ngàn người ăn no trong tình yêu thương bác ái mà còn dư bảy giỏ.  Đấy là phép lạ !

     Cuộc sống luôn có những phép lạ nếu chúng ta để ý và có lòng tin cũng như tình yêu mến, như chuyện của thánh nữ Côlattica: hết lòng yêu mến Thiên Chúa, muốn bàn luận suốt đêm với anh mình là thánh Bênêdictô, về những thực tại trên trời, nhưng theo luật thì không được, vì thánh Bênêdictô không được rời Đan viện vào lúc nửa đêm. Chúa đã làm cho trời đổ mưa tầm tã khiến hai anh em không thể rời nhau đêm đó, và họ có cơ hội để đàm đạo đến sáng. Phép lạ này thánh nữ đã nói với Viện phụ: “Em van anh, mà anh lại không chịu nghe em. Em cầu xin Chúa và Người đã nhậm lời”.

     Đời người ai cũng muốn phép lạ xảy ra với mình, nhưng ai cũng ngại ngùng khi làm “chuyện lạ”: bỏ dở bộ phim hay để đi lễ, đi viếng Thánh Thể… đó là chuyện lạ, nhưng với quyết tâm đến với Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được bình an thực sự và như vậy chúng ta mới cảm nhận được phép lạ.

      Lạy Chúa, xin hãy thực hiện phép lạ trên con người và cuộc đời chúng con. Amen.

                       

Ngày 11/02/2007, Chúa Nhật VI Thường Niên C

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,17.20-26)

      Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mươi hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả.”

> Suy Niệm

Giàu và Nghèo

     Thế giới luôn luôn có người nghèo và người giàu, đó là một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận. Mọi người đều cố gắng lao động, cầu may để mong thoát khỏi cảnh nghèo, cho cuộc sống được sung túc, nhưng “người nghèo thì anh em luôn có bên mình”.

     Nhiều khi chúng ta đồng hóa giàu có với hạnh phúc: “Phát tài phát lộc phát bình an”, nhiều tiền nhiều của thì đương nhiên là có bình an, là được hạnh phúc! Còn  nghèo hèn thì… đó là một cái tội ? Thực tế cho thấy: tiền bạc nếu khéo sử dụng thì nó sẽ là người bạn tốt, bằng không thì đó là một ông chủ độc ác. Biết bao người nhiều tiền, nhiều của nhưng lại chẳng thấy hạnh phúc đâu, như trường hợp của công nương Diana chẳng hạn. Trong khi đó nhiều gia đình sống trong cảnh hàn vị thì lại cảm thấy ấm êm, hạnh phúc, như trong kho tàng ca dao Việt Nam có câu :

      “Râu tôm nấu với ruột bầu

      Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”.

     Như vậy, chuyện hạnh phúc không thể mua được bằng tiền bạc, phát tài phát lộc chưa chắc phát bình an. Hạnh phúc không hệ tại ở tiền bạc vật chất. Người nghèo cũng như người giàu nếu biết sống yêu thương chia sẻ, biết quên mình phục vụ, biết vượt lên trên sự quyến rũ của vật chất tiền tài, coi nó như một phương tiện để mưu cầu hạnh phúc cho mình và đồng loại, thì mọi người ai cũng có thể hạnh phúc, và lúc này: nghèo không phải là cái tội nữa.

     Chính vì thế mà hôm nay Chúa Giêsu đã đề cao người nghèo: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi”. Như vậy, Chúa Giêsu không đề cao vật chất. Vật chất có thể góp phần vào hạnh phúc, nhưng vật chất tự nó chưa phải là hạnh phúc. Chúa cũng không lên án vật chất, nhưng chỉ lên án thái độ sử dụng vật chất: “Khốn cho các ngươi là kẻ giáu có, vì các ngươi hiện đã được phần an úi rồi”. Vật chất là do Chúa dựng lên để phục vụ con người, giúp con người sống tốt đẹp ở đời này, và mưu ích cho con người đạt tới hạnh phúc đích thật là chính Thiên Chúa. Như vây vật chất chỉ là phương tiện nên chúng ta đừng biến nó thành mục đích.

     Và sau cùng, Chúa không khuyến khích cảnh nghèo, càng không khuyến khích những người vì lười biếng mà trở nên nghèo. Chúa chỉ khuyến khích những người vì Nước Trời mà tự nguyện sống nghèo.

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận lời chúc phúc của Chúa: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi”, để cuộc sống chúng con có được bình an, và hạnh phúc mà Chúa ban tặng. Amen.

     

       

Ngày 12/02/2007, thứ hai sau CN VI TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 11-13)

      Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

> Suy Niệm

Điềm Lạ

     Cuộc sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.

     Một vài năm trở lại đây, trên bình diện tự nhiên, nào là hạn hán, mất mùa, sóng thần, động đất … liên tục xảy đến, mức độ ngày một khinh hoàng hơn. Song song đó, lối sống của con người gọi là “văn minh hiện đại” cũng là vấn đề cần được quan tâm. Cảm thức về tội của con người hầu như không còn, lấy bạo lực để đàn áp khủng bố, lấy gian lận làm cứu cánh cho các kỳ thi, giới trẻ lao vào lối sống thác loạn, hưởng thụ …

      Đó phải chẳng là những điềm lạ? Điềm lạ đó từ đâu: từ trời hay từ con người? Từ thế giới bên ngoài hay tự thẳm sâu tâm hồn con người? Và đâu là mối lo thực sự cho mỗi người chúng ta?

     Giữa những trận cuồng phong từ thiên nhiên, từ trong tâm của con người, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống niềm tin của mình, để tạo ra một “điềm lạ” trước mặt mọi người, và xóa bỏ những “cái lạ” trong tâm hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Muốn như thế, chúng ta phải bơi ngược dòng đời. Điều đó rất khó trong thế giới này. Khó nhưng không phải là không thể.

     Trong thế giới ngày nay, ngay việc nhận ra cái tốt, cái xấu đã không phải chuyện luôn luôn dễ dàng rồi, nói chi đến việc làm lành, lánh dữ ! Ranh giới giữa tốt xấu trở nên mơ hồ, thậm chí lắm lúc thay đổi chỗ cho nhau! Có biết bao nhiêu chuyện sai trái, xấu xa về mặt đạo đức, nhưng vì được dung túng hay vì ai cũng làm cả nên dần dần trở nên bình thường (và như thế mặc nhiên được coi là đúng), và người can đảm làm ngược lại sẽ bị coi là lập dị, là … điềm lạ trong xã hội !

     Chúng ta không sợ ! Lạ nhưng thay đổi được con người và tâm hồn mình, thay đổi được con người và thế giới. Ai muốn tìm tìm kiếm điềm lạ từ trời thì cứ tìm, còn chúng ta cứ từ tâm mình thay đổi cuộc sống, và tin chắc rằng đó là “điềm lạ” Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Đường sẽ rộng hơn với người chạy phía trước, nhưng sẽ hẹp đi với người ở đàng sau! Với ơn Chúa, với cố gắng bản thân, chúng ta sẽ mau đạt đích.

      Lạy Chúa, xin thực hiện nơi mỗi người chúng con điềm lạ Chúa muốn !

   

Ngày 13/02/2007, thứ ba sau CN VI TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 14-21)

      Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!" Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai." "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?" Các ông nói: "Thưa được bảy." Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"

> Suy Niệm

     Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với các môn đệ để đi về hướng Betsaiđa; Ngài lợi dụng những gây phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ Ngài đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá hoá ra nhiều. Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Biệt phái và men của Hêrôđê, Chúa Giêsu có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm người này. Chúa Giêsu đã dùng chữ "men" để nói đến tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất.

     Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và sứ điệp của Ngài. Sau phép lạ bánh hóa nhiều điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là…bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu.

     Chúng ta cũng thế, đầu óc chúng ta nhiều khi cũng nông cạn như thế. Nhiều khi Chúa ban cho ta một ơn lành, chẳng hạn một sự thành công, một sự an ủi… Sau đó điều duy nhất chúng ta còn nhớ chỉ là sư thành công và an ủi đó. chúng ta không thể vươn xa hơn một chút để có thể thấy đó là những dấu chỉ về tình thương của Ngài. Chúng ta phải tập nhìn những sự việc xảy ra như những dấu chỉ tới những điều cao hơn.

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sống giữa thế gian, nhưng luôn tìm kiếm những thứ không thuộc về thế gian, mà luôn tìm và nhận ra tình yêu cũng như quyền năng Chúa thực hiện trong cuộc sống chúng con. Amen.

     

 

Ngày 14/02/2007, thứ tư sau CN VI TN 

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 22-26)

      Đức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng."

> Suy Niệm

Lễ Thánh Syrilô Đan Sĩ Và Thánh Mêtôdiô Giám Mục

     Thánh Syrilô và thánh Metôđiô là hai anh em ruột cùng sinh tại Thessalonica vào thế kỷ thứ 9. Người em là Syrilô học triết tại Đại Học Hoàng gia ở Constantinople và được lãnh nhận chức linh mục. Người anh là Metôđiô là một tu sĩ ở xứ Hy lạp. Cả hai vị thánh này đều đi truyền giáo ở Moravia cho các dân Slavơ vì các ngài đều thông thạo ngôn ngữ của họ.

     Trước khi các ngài đến Moravia, các nhà truyền giáo người Đức cũng đã đến đó, nhưng không thành công vì các nhà truyền giáo Đức dùng tiếng La tinh mà giảng dạy. Trái lại, Syrilô và Metôđiô đã dùng tiếng bản xứ mà rao giảng Tin Mừng. Các ngài đã sáng chế ra bộ chữ viết tiếng Slavơ phỏng theo mẫu tự La Hy và được gọi là “mẫu tự Cyrilô”. Các ngài đã dùng chữ viết này mà dịch Thánh Kinh và các bài kinh nhật tụng. Các ngài được tôn sùng như những đấng sáng lập nền văn chương của dân Slavơ. Các ngài cũng dùng tiếng bản xứ vào trong phụng vụ. Ngày nay vẫn đang còn dùng tại vài nơi trong Giáo Hội Đông Phương.    

     Cuộc truyền giáo của các ngài rất thành công. Nhưng những sáng kiến dùng tiếng bản xứ đã làm cho các Giám Mục người Đức bất bình. Các ngài phải đến Roma trình bày với Đức Giáo Hoàng Hadrian II kế hoạch và chương trình truyền giáo của mình. Đức Giáo Hoàng đồng thuận và khuyến khích. Thánh Syrilô sau đó bị bệnh. Ngài xin vào một dòng tu để nghỉ dưỡng và đã từ trần ngày 14.2.869, sau một thời gian ngắn lâm bệnh. Ngài được chôn cất tại Roma.

     Thánh Mêtôđiô được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Moravia. Các Giáo Hội địa phương bất đồng ý kiến với phương cách truyền đạo mới mẽ này nên họ đã bắt giam ngài trong hai năm. Nhờ Đức Giáo Hoàng can thiệp, họ đã thả ngài ra nhưng đưa về Roma để giải thích những phương pháp rao giảng Tin Mừng và giảng dạy giáo lý mà họ cho là rối đạo. Một lần nữa ngài được minh oan và được trở về nhiệm sở ở Moravia. Ngài qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 4 năm 885.   

     Công trình truyền giáo trong Hội Thánh vẫn chưa bao giờ hoàn tất. Đó là trách nhiệm hàng đầu và cấp bách, luôn luôn thôi thúc từng người chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời cuối cùng của thánh Syrilô nói với anh mình trước khi thánh nhân từ giả cuộc đời, bởi đó chính là lời rất hợp để chúng ta tâm niệm: “Anh ơi, chúng ta đã chia sẻ cùng một số phận, cùng dắt một cái cày trên cùng một luống. Em biết anh vẫn thích Núi Thánh (tức là đời sống chiêm niệm của một đan sĩ), nhưng đừng bỏ trách nhiệm giảng dạy để trở về với núi đó. Thật vậy, anh tìm được nơi nào để hoàn tất ơn cứu độ của mình?”.

      Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết yêu mến sứ vụ truyền giáo mà Chúa trao cho từng người chúng con, để như hai thánh Syrilô và Mêtôđiô, chúng con hăng say làm chứng cho Chúa bằng trọn cả đời sống chúng con. Amen.

     

Ngày 15/02/2007, thứ năm sau CN VI TN 

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 8, 27-33)

      Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Xatan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

> Suy Niệm

       “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ mục, các thượng tế, các luật sĩ loại bỏ và giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”. Đọc Tin Mừng hôm nay, tôi coi lời này của Chúa Giêsu là lời chủ chốt, thiết yếu của cả đoạn Tin Mừng, vì nó nói lên cách trọn vẹn nhất sứ mạng, vai trò của Chúa Kitô. Đó cũng  chính là nền tảng căn bản của đời sống con người. Bởi giống như Chúa Kitô, không ai là không nếm trải thập giá đời mình.

     Năm 1991, tại Mỹ người ta đã viết một cuốn sách mang tên “Cái ngày người Mỹ nói lên sự thật” sau khi đã thăm dò dân chúng Mỹ bằng một câu hỏi: “Nếu có mười triệu đôla, bạn sẽ làm gì?”. Kết quả thăm dò làm chúng ta kinh ngạc: có đến 25% người được hỏi đã trả lời: “Nếu có tiền, tôi sẽ bỏ nhà thờ, bỏ đức tin”.

     Đọc được câu trả lời trên đây, những tâm hồn thiện chí không khỏi không đau lòng. Bởi hình như đối với người đam mê vật chất, Thiên Chúa chỉ là “đồ phế thải”. Họ thay thế Thiên Chúa, Đấng mà tất cả mọi người, không trừ ai, đều phải tôn thờ, bằng đồng tiền. Đồng tiền trở nên chúa của họ. Họ cần tiền chứ không phải cần Chúa …

     Giữa lúc thế giới đua đòi, cạnh tranh nhau, hơn thua nhau về vật chất, chúng ta lại nghe Chúa Giêsu dạy về ý nghĩa sứ mạng của Người: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ mục, các thượng tế, các luật sĩ loại bỏ và giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”. Sứ mạng đó cũng là cái giá phải trả cho tất cả những môn đệ muốn theo Người, trung thành với đường lối giáo huấn của Người. Bởi thánh giá mà Chúa chấp nhận thế nào, chúng ta cũng đươc mời gọi nên giống Chúa, chấp nhận thánh hóa chính mình bằng chính thánh giá đời mình như thế. Hãy nhớ rằng, ý nghĩa đích thật của đời người chỉ có nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô, nơi thánh giá cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện, chứ không phải của cải vật chất. Bởi tất cả những vật chất rồi sẽ qua đi, sẽ tan như bọt nước xà bông. Chỉ có Chúa Kitô và thánh giá mà người tín hữu tin nhận mới tồn tại.

      Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng chịu cám dỗ. Chúa hiểu sự yếu ớt của phận người chúng con trước những cạm bẫy thế gian giăng mắc mời mọc. xin nâng đỡ chúng con, để chúng con trung thành theo Chúa. Xin đồng hành với chúng con, để chúng con không cô đơn, không vấp váp, không dễ bỏ cuộc. Amen.

     

   

Ngày 16/02/2007, thứ sáu sau CN VI TN

Ngày Cuối Năm Âm Lịch

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,39-55)

      Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa ha bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời."

> Suy Niệm

      “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…”. Đây là lời kinh Ngợi Khen mà Đức Mẹ đã tiến dâng Thiên Chúa bằng tất cả tâm tình mến yêu, tin tưởng, cậy trông, phó thác của mình.

     Ngày cuối năm, Hội Thánh muốn ta suy niệm về tâm tình ngợi khen của Đức Mẹ để ta cũng biết ngợi khen Chúa như Đức Mẹ. Vậy, trong bầu khí vui mừng, rộn ràng, xen lẫn những lo âu, toan tính cho cả một năm vừa khuất, ta hãy mượn lấy tâm tình của Đức Mẹ, cùng Đức Mẹ chúc tụng, ca ngợi Thiên Chúa. Lời ngợi khen của Đức Mẹ đẹp lòng Chúa. Chắc chắn mượn lấy tâm tình của Đức Mẹ, cùng ca ngợi Chúa với Đức Mẹ bằng tất cả lòng tri ân của ta, ta cũng sẽ đẹp lòng Chúa, sẽ được Chúa đoái thương đón nhận, như Chúa đã đoái thương đón nhận Đức Mẹ.

     Trong bài Ngợi Khen mà Đức Mẹ dâng lên Chúa, Đức Mẹ đã nói: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,46). Nói như thế, cũng đồng nghĩa với việc Đức Mẹ đã thừa nhận tất cả sinh mạng của Đức Mẹ ở trong tay Chúa. Cuộc đời của Đức Mẹ là bởi Chúa. Mọi hoàn cảnh, mọi biến cố diễn ra cho chính cuộc đời, chính sự sống của Đức Mẹ đều nằm trong chương trình thánh ý của Chúa. Hiểu như thế, Đức Mẹ đã sống cả một đời tuyệt đối xin vâng theo thánh ý Chúa.

     Chúng ta bâng khuâng trong ngày cuối năm, với tất cả những biến chuyển, những thao thức của cả một năm vừa đi qua. Rồi đây, một năm mới lại về. Tương lai lại đang chờ ta cũng sẽ là những trăn trở, những giăng mắc đầy hối thúc của cuộc mưu sinh đời thường. Vì thế, ngày cuối năm là thời gian thiêng liêng nhất, hợp lý nhất để chúng ta dừng lại kiểm điểm mình và tạ ơn Thiên Chúa vì một năm qua, ta đã sống, đã làm việc, đã hoạt động. Đồng thời xin lỗi Chúa vì biết bao nhiêu lần ta đã quên ơn Chúa, đã không cộng tác với ơn Chúa để phát triển đời sống đạo đức, sự thánh thiện của mình.

     Là con của Đức Mẹ, chúng ta hãy học lấy lời xin vâng của Đức Mẹ mà tiếp tục Xin Vâng như Đức Mẹ. Xin Vâng như Đức Mẹ, nghĩa là chúng ta cũng sẽ thừa nhận tất cả sinh mạng của mình ở trong tay Chúa. Cuộc đời của mình là bởi Chúa. Mọi hoàn cảnh, Mọi biến cố diễn ra cho chính cuộc đời, và chính sự sống của mình đều nằm trong chương trình thánh ý của Chúa. Bởi vậy, ta hãy sống như Đức Mẹ đã sống: cả một đời tuyệt đối xin vâng theo thánh ý Chúa.

      Lạy Chúa, xin chấp nhận tâm tình tri ân, ngợi khen của chúng con trong ngày cuối năm này. Chúng con xin dâng lên Chúa cùng với Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ. Xin chấp nhận tất cả những gì mà chúng con có thể có để hiến dâng và tha thứ tất cả những gì chúng còn thiếu sót hay lỗi lầm. Amen.

     

Ngày 17/02/2007, thứ bảy sau CN VI TN

Mồng Một Tết Đinh Hợi – Cầu Bình An Cho Năm Mới

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 6, 25-34)

      Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

> Suy Niệm

     Trong ngày cầu bình an năm mới, chúng ta nghe Chúa nói: “Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng về chuyện mình phải ăn gì để sống, hay phải mặc gì để che thân. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm; thế mà Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?…”. Nghe Lời Chúa, lòng ta chan chứa niềm vui. Đúng là lời an ủi lớn, là niềm bình an của ngày đầu năm, ngày mà Hội Thánh Việt Nam cầu xin ơn bình an.

     Nhưng thực tế, con người đã có bình an chưa? Suy niệm Lời Chúa, rồi nhìn ra thế giới, hình như Lời Chúa quá xa cách thực tế? Bởi người nghèo nhiều hơn gấp ba lần người có ăn, có mặc. Vậy có phải Lời Chúa mâu thuẫn với đời sống con người?

     Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu và là chính tình yêu. Người là Người Cha công bình, cần mẫn, xót thương không trừ ai. Tình trạng đói nghèo xảy ra là do chính lòng người ích kỷ: Một số người lòng tham không đáy, tìm cách, kể cả những cách ô nhục, thấp hèn, để chiếm đoạt tài sản chung. Đẩy đa số người khác không sao có được điều kiện tối thiểu để sống cho ra người. Nhiều quốc gia giàu, tàn nhẫn dùng thế mạnh ức hiếp, thậm chí rốc sạch văn hóa, chất xám, vật chất của các quốc gia yếu, nghèo nàn …

     Ở Việt Nam, không biết bao nhiêu tiền của chạy vào túi riêng các cán bộ thuộc mọi cấp, mọi sở, ngành … Vì thế, đã hơn 30 năm người ta hô hào xây dựng đất nước, thì càng “xây dựng”, càng bị xếp vào loại các nước nghèo nhất thế giới!!!

     Lướt qua về sự bất công trên thế giới và tại Việt Nam, ta hiểu nghèo là do bất công. Từ đó, ta thấy Lời Chúa không mâu thuẫn, ngược lại, còn là lời an ủi lớn. Ước gì người ta nghe tiếng Chúa, học bài học của tình Chúa yêu con người mà sống với nhau, vì nhau, cho nhau. Càng có quyền, người ta càng phục vụ nhiều. Chúng ta ao ước mãnh liệt tình yêu của Chúa, Lời của Chúa được mọi người đón nhận và sống, để thế giới bình an, thoát cảnh nghèo đói, chiến tranh không tồn tại…

     Nếu ta có ăn có mặc, đừng quên cảm tạ Chúa. Cách thể hiện lòng biết ơn đẹp lòng Chúa, là ta chia sẻ của cải mà mình đã nhận được cho những người túng thiếu. Nếu ta nghèo túng, hãy mạnh dạn phó dâng và tin tưởng ở Lời Chúa. Chỉ cần đức tin nhỏ bằng hạt cải, ta sẽ chứng kiến nhiều bất ngờ lớn: Thiên Chúa không bỏ ai phải đói khổ!

     Ta cần nhớ, bình an cho Năm Mới không phải được bảo đảm bằng của cải vật chất, nhưng bằng sự tin tưởng phó thác vào Chúa. Người biết ta cần gì và không bao giờ làm ngơ trước các nhu cầu đích thực của ta.

      Lạy Chúa, xin cho chúng con biết san sẻ cho nhau những gì chúng con đã nhận được do ân huệ của Chúa. Xin làm cho thế giới và lòng chúng con được sống trong bình an như Chúa muốn. Amen.

  

Ngày 18/02/2007, Chúa Nhật VII Thường Niên C

Mồng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 15, 1-6)

      Bấy giờ, có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa“.

> Suy Niệm

      Chúa Giêsu nói: “Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thảo kính cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử”.

     Đối với người Việt Nam, lòng thảo kính biết ơn tiền nhân, biết ơn các bậc tổ tiên ông bà đã là “đạo”. Đó là đạo hiếu. Hay người ta còn gọi là đạo ông bà. Người Việt Nam đã vậy. Người Công giáo Việt Nam càng phải sống đạo hiếu lớn hơn, bởi họ có Lời Chúa dạy bảo, có chính mẫu gương thảo hiếu của Chúa Giêsu làm đối chiếu, có lề luật làm thước đo: “Thứ bốn thảo kính cha mẹ”, có giáo huấn của Hội Thánh luôn luôn nhắc nhở.

     Thật đáng trách nặng lời, đáng lên án gắt gao, khi có nhiều người Công giáo coi thường cha mẹ. Nhiều người con tỏ ra xấu hỗ về cha mẹ, phủ nhận cha mẹ chỉ vì cha mẹ nghèo hèn, dốt nát, không địa vị … Nhiều người con xua đuổi cha mẹ, coi cha mẹ già yếu, đau bệnh là nợ mà họ phải mang, phải gánh. Có kẻ nhẫn tâm đẩy cha mẹ vào trại dưỡng lão như trút một gánh nặng. Thậm chí nhiều người con mong cho cha mẹ chết sớm để chiếm đoạt tài sản, hoặc để rãnh nợ, để đỡ tốn tiền chữa chạy thuốc men…

     Chúng ta tin rằng, những người con bất hiếu bên trên chỉ là thiểu số. Chúng ta càng tin mạnh hơn rằng, hầu như người tín hữu Công giáo Việt Nam nào cũng có lòng biết ơn và kính nhớ tổ tiên của mình. Nhất là trong bầu khí thiêng liêng như ngày đầu năm, càng làm cho các gia đình trở nên ấm cúng tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Đó cũng là dịp đặc biệt gợi nhớ công lao của bao nhiêu bậc tổ tiên, bao nhiêu đấng sinh thành đã khuất mặt để mà tưởng nhớ, để mà cầu nguyện. Chính vì thế, trong ngày Tết, ngoài việc chuẩn bị mọi hình thức ăn Tết, người ta không quên chuẩn bị bàn thờ gia tiên cách chu đáo. Ngày đầu năm, bàn thờ gia tiên trong mọi nhà đều luôn có hoa hương nhang khói chân thành ấm cúng …

     Tuy nhiên, ngoài ông bà cha mẹ dưới đất, chúng ta còn có Thiên Chúa là Cha trên trời. Người là Bậc Tổ Tiên trên mọi tổ tiên của ta. Trong ngày đầu năm, kính nhớ tổ tiên, chúng ta không quên ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta làm người, đã ban sự sống của Người cho chúng ta. Người luôn là Người Cha tận tình yêu thương mọi con cái của mình. Vì thế, giờ đây, chúng ta biết ơn Chúa. Xin cho ngày lìa thế, chúng ta cùng tổ tiên sum họp trong nhà Cha chúng ta trên quê trời vĩnh phúc.

      Lạy Chúa, nhờ lời cầu nguyện và Thánh lễ chúng con dâng lên Chúa trong ngày đầu năm, xin Chúa thương giải thoát các linh hồn ông bà cha mẹ chúng con còn đang thanh luyện nơi luyện ngục. Xin cho chúng con luôn biết thảo hiếu với ông bà cha mẹ khi ông bà cha mẹ chúng con còn sống cũng như khi đã qua đời. Amen.

    

Ngày 19/02/2007, thứ hai sau CN VII TN

Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

> Lời Chúa Trong Sách Sáng Thế (St 2, 4-9.15)

      Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,

      Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

      Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

      Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

> Suy Niệm

     Ngày mùng ba Tết, trong lúc hầu hết mọi người còn mải mê ăn tết thì Hội Thánh đã nhắc ta nghĩ tới công ăn việc làm. Hội Thánh còn dành trọn các thánh lễ ngày mùng Ba để cầu xin Chúa thánh hóa lao động của ta. Hội Thánh làm như thế là vì Hội Thánh soi mình vào chính tấm gương lao động của Thiên Chúa. Từ thuở chưa có trời đất, Thiên Chúa đã lao động để tạo dựng muôn loài. Hơn nữa, sau khi công trình tạo dựng đã hoàn tất, Thiên Chúa đã không muốn con người chỉ thừa hưởng cách lười biếng, nhưng muốn họ phải tiếp tục công trình của Người bằng chính sức lao động của họ. Vì thế, “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng để con người canh tác và coi sóc đất đai”.

     Khi đặt con người vào địa đàng để canh tác và coi sóc đất đai, Thiên Chúa đã tin tưởng yêu thương giao cả vũ trụ này cho con người quản lý. Mà nếu là quản lý, mỗi người chúng ta có bổn phận phải làm việc để sinh lời. Chính vì thế, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu công khai kết án những kẻ lười biếng không chịu làm việc: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác!…Đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi cho chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cũng như với số lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy lại nén bạc khỏi tay nó… Hãy tống cổ nó ra ngoài, chỗ tối  tăm…”.

     Như vậy, lao động không những giúp chúng ta có của nuôi thân, mà còn làm tăng giá trị nhân phẩm của từng người chúng ta, vì được tiếp nối chính công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Nhờ lao động chúng ta phát triển tình yêu thương, tinh thần tương thân, tương ái, tính kỷ luật và sự liên đới với anh chị em của mình.

     Vậy, trong ngày cầu nguyện cho công ăn việc làm hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những lao nhọc của một năm qua và việc làm chúng ta sẽ làm trong năm mới này. Dẫu có đau khổ, cực nhọc cách mấy, ta vẫn xin Chúa giúp ta cảm thấy hạnh phúc trong công việc. Xin Chúa giúp để việc làm của chúng ta đem lại đủ nuôi sống bản thân và gia đình mình. Xin Chúa mở rộng lòng, rộng tay của chúng ta để chúng ta biết chia sẻ thành quả công việc cho những người túng thiếu.

      Lạy Chúa, sau mấy ngày nghỉ ngơi, chúng con sắp trở lại với công ăn việc làm. Chúa đã ban cho chúng con đôi tay và khối óc. Xin Chúa giúp chúng con sử dụng chúng để trong khi siêng năng lao động, chúng con vừa lo cho cuộc sống bản thân, vừa phục vụ mọi người. Amen.

    

                             

Ngày 20/02/2007, thứ ba sau CN VII TN

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 9, 30-37)

      Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?". Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như the này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy".

> Suy Niệm

      “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người”. Đây là lần thứ hai Ngài loan báo về cái chết dữ dằn của Ngài. Toàn bộ Tin Mừng Thánh Máccô dẫn ta đến cao điểm này. Đó là cuộc Khổ Nạn mà Chúa Giêsu sẽ đảm nhận. Tiểu sử của con ngươi này quả là kỳ lạ, kỳ lạ là vì đối với Ngài, sống không quan trọng nhưng là cái chết.

     Định mệnh của Ngài là như thế. Sinh ra là để chết. Ngài không bị cái chết ám ảnh, nhưng đúng hơn phải nói rằng, cái chết dường như thu hút Ngài mãnh liệt, bởi lẽ từ cái chết đó mà muôn người được tha tội và được sống. Thành ra, Ngài cứ nhắc đi nhắc lại việc Ngài sẽ phải chết.

      Nói rằng cuộc sống được định đoạt bởi cái chết nghe có vẻ bi thảm, nhưng chúng ta đừng để cho nỗi sợ chết ám ảnh chúng ta. Bởi vì sách Huấn Ca nói rằng “Con đừng sợ án chết. Hãy nhớ rằng: có những kẻ đã đi trước con, và sẽ có những người theo sau. Đó là điều Đức Chúa đã quyết định cho hết mọi người phàm. Tại sao cưỡng lại điều Đấng Tối Cao đã muốn?” (Hc 41, 3-4); trái lại, biết mình sẽ phải chết để mà chọn lựa cho mình một cách sống, sao cho lòng mình thanh thản lúc ra đi, lại là một thái độ tỉnh thức và khôn ngoan.

     Sách Huấn Ca đưa ra lời khuyên đừng sợ chết nhưng chỉ dừng lại ở lý do cái chết là điểm chung của thân phận con người. Còn chúng ta, chúng ta không bị nỗi sợ chết đè nặng tâm trí vì một lý do cao hơn, đó là chúng ta sẽ được sống lại cùng với Chúa Giêsu đúng như lời Ngài hứa hẹn cho những kẻ tin theo Ngài.

     Vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị thế nào để giờ chết đến chúng ta thanh thản ra đi mà không bị tội lỗi làm cho bất an lo sợ khi phải ra trình diện với Vị Thẩm Phán Tối Cao.

      Lạy Chúa, Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt, lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ. Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong, Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua: một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”. Amen. (Tv 89,7-10.12)

    

Ngày 21/02/2007, thứ Tư – Lễ Tro, giữ chay, kiêng thịt

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 6,1-6.16-18)

            Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các người mất công phúc nơi Cha các người là Đấng ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, Như bọn giả hình làm ở nơi hội - đường và phố xá, để cho người ta ca-tụng họ. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Các ngươi có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín và Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha ngươi, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có thể ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi Đấng ngự nơi bí ẩn và Cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi.

> Suy Niệm

     Mùa Chay là khoảng thời gian để chúng ta suy ngắm về sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, nhưng mục đích chính của Mùa Chay là để chuẩn bị mừng lễ Chúa Kitô phục sinh và lặp lại lời hứa khi chúng ta chịu phép rửa tội, trong đêm Phục Sinh. Khi làm những điều đó, chúng ta được mời gọi loại bỏ tất cả những gì nguy hại cho lòng tinh tuyền và ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội.

     Loại bỏ các cản trở để sống trong tự do đích thực. Căn nhà tâm hồn chúng ta sẽ đẹp biết bao sau khi mọi sự bên trong và bên ngoài được tẩy rửa. Giáo Hội giúp đỡ chúng ta trong công việc thanh tẩy tâm hồn này.

     Vào thời Trung cổ, khi Mùa Chay đến, người ta nêu lên ba khẩu hiệu: “Hãy ăn chay miệng lưỡi”, “Hãy ăn chay con mắt” và “Hãy ăn chay đôi tai”. Những ý tưởng này ngày nay vẫn còn giá trị và có thể giúp chúng ta thanh tẩy tâm hồn trong Mùa Chay.

     Câu nói “Hãy ăn chay miệng lưỡi” mời gọi chúng ta bớt ăn uống để dành dụm giúp đỡ người nghèo. Nhưng nó cũng có nghĩa là phải kềm hãm đừng nói những lời vô ích, những câu chuyện ngồi lê đôi mách và những lời tục tĩu xấu xa. “Hãy ăn chay con mắt” là kiềm hãm đừng nhìn những gì nguy hại cho tâm hồn, phải lựa chọn, chỉ xem những chương trình truyền hình, những băng đĩa hữu ích mà thôi. “Hãy ăn chay đôi tai” là đừng lắng nghe những chuyện tục tĩu, vô bổ, những câu chuyện ngồi lê đôi mách.

     Ba điểm trên đây nếu được đem ra thực hành sẽ giúp chúng ta loại bỏ những vết bẩn trong tâm hồn và dọn sạch những gì làm cản trở sự phát triển đời sống thiêng liêng của chúng ta.

      Lạy Chúa, con đã bỏ lỡ nhiều Mùa Chay. Xin Chúa giúp con sống Mùa Chay năm nay thật tốt. Xin giúp con thanh tẩy mọi vết nhơ trong tâm hồn để con luôn được sống trong tình thương và ân sủng của Chúa. Amen.

  

Ngày 22/02/2007, thứ năm sau thứ tư Lễ Tro

 Lập Tông Tòa Thánh Phêrô – Lễ Kính

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 16, 13-19)

      Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simôn Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

> Suy Niệm

     Hôm nay, toàn thể Giáo Hội dâng thánh lễ để tôn kính tòa thánh Phêrô, đồng thời cũng tôn kính quyền tối thượng của đấng kế vị thánh Phêrô đã ở tại Antiokia.

     Chúng ta vui mừng với lễ kính này, để tôn kính việc cất nhắc vị thủ lãnh các tông đồ lên làm mục tử trong Giáo hội và để quyết tâm hiệp nhất với Ngài bằng giây liên kết đức tin, đức cậy và đức mến.

     Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có những câu trả lời khác nhau trước câu hỏi “Chúa Giêsê là ai?”. Những câu trả lời đã được đưa ra từ dân chúng, từ các môn đệ, cho chúng ta thấy có những mức độ hiểu biết khác nhau về Chúa Giêsu. Trước hết là từ phía dân chúng: họ chỉ biết Ngài  là một ngôn sứ không hơn không kém, vì họ chỉ thấy và để ý đến những việc Chúa Giêsu làm và nghe những lời Ngài dạy. Thứ đến là từ phía Phêrô, có thể coi là đại diện cho các tông đồ: Phêrô hiểu Chúa Giêsu là Đức Kitô – Con Thiên Chúa. Có một điều là Phêrô không tự hiểu được như thế, nhưng là nhờ ơn soi sáng, nhờ sự mạc khải của Chúa.

     Lời tuyên xưng của Phêrô thật chính xác, nhưng đối với Chúa Giêsu, nếu chỉ tuyên xưng thôi thì chưa đủ, nhưng phải sống lời tuyên xưng đó. Sống lời tuyên xưng vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là tin tưởng và bước đi trên con đường Ngài đi, tức là từ bỏ tất cả và vác thập giá đi theo Ngài. Đó là con đường Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn làm môn đệ của Ngài.

     Phêrô tuyên xưng, nhưng sau đó lại trở nên rào cản ngăn lối bước của Chúa Giêsu. Phêrô tuyên xưng thành tiếng lớn, nhưng chưa hiểu được và chưa chấp nhận con đường của Chúa Giêsu.

     Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta tiến đến một mức độ hiểu biết cơ bản về Ngài: đó là hiểu biết và sống theo cung cách sống của Ngài. Dám can đảm tuyên xưng Chúa trong cuộc sống thường ngày, không rụt rè sợ hãi, và kiên trì đi theo con đường Ngài đã đi, không ngại khó ngại khổ.

      Lạy Chúa Giêsu, Xin ban sức mạnh, ơn khôn ngoan cho Đức Giáo Hoàng của Chúng con, để Ngài dẫn dắt đoàn dân của Chúa, và xin cho chúng con biết yêu mến Giáo hội bằng cách sống đức tin và thực hành theo lời Chúa dạy. Amen.

      

Ngày 23/02/2007, thứ sáu sau thứ tư Lễ Tro

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 9, 14-15)

      Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

> Suy Niệm

     Vấn đề chay tịnh mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới là một vấn đề quan trọng trong Kinh Thánh.

     Trong Cựu Ước, chúng ta đã thấy rằng: vua Đavid đã ăn chay và nằm đất khi đứa con bị bệnh nặng; Các bà Ruth, Esther đã ăn chay trước khi đem thân ra giải thoát cho dân; Vua quan dân chúng của thành Ninivê đã ăn chay nằm đất, rắc tro lên đầu khi nghe lời tiên tri Giona rao giảng. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 ngày trước khi ra đi rao giảng Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả đã ăn chay sống khổ hạnh trong sa mạc. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã dạy bảo các môn đệ rằng: Thứ quỉ nầy phải ăn chay cầu nguyện mới trừ được nó. Thánh Phaolô cũng đã ăn chay và cạo trọc đầu… Như thế, Chúng ta thấy ăn chay để đón nhận tình xót thương của Thiên Chúa, việc chay tịnh phải là hành vi đức tin hướng về Đấng sẽ lại đến, và là việc con người đi tìm Đấng mình yêu thương.

     Chúa Giêsu Ngài là Tân lang của tiệc cưới nước trời, Ngài đem lại cho con người niềm vui được kết hiệp với Chúa. Ngày xưa Chúa đã muốn cho dân riêng của Ngài giữ chay để nuôi dưỡng lòng khát vọng mong chờ Chúa. Họ ăn chay để sám hối, để trở về, để nhận biết Chúa khi Chúa đến cư ngụ giữa loài người. Các môn đệ đã được diễm phúc bước đi theo Chúa. Dù không ăn chay như bao người khác, nhưng các Ngài đã không ngừng trở về, không ngừng khát mong được Chúa tỏ mình ra. Các Ngài có một trái tim đang yêu đi tìm kiếm Đấng mình yêu thương, và các ngài bước đi theo Chúa trong niềm tin. Trong khi đó, Chúa đang hiện diện giữa dân người, nhưng biết bao người chẳng đón nhận ra Chúa. Họ vẫn giữ chay tịnh nghiêm nhặt nhưng họ lại chẳng tin Chúa. Việc họ giữ chay trở nên vô nghĩa, bị lạc hướng.

     Còn chúng ta ngày hôm nay, tuy vẫn giữ chay kiêng thịt, nhưng chúng ta đã thật sự gặp Chúa, nhận ra Chúa và bước đi theo Chúa trong từng phút giây của cuộc sống chưa. Trong mùa chay này là dịp mỗi người nhìn lại bản thân mình để chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa bằng một thái độ sống tích cực để bỏ đi những ngăn trở, những ràng buộc đang trói cột chúng ta. Chúng ta hãy biết cởi bỏ con người củ của mình với những đam mê lệch lạc, như tính chấp nhất, lòng ích kỷ, ý riêng xấu…

      Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con không ngừng khát mong tìm kiếm Chúa và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Xin ban cho chúng ta niềm vui được kết hợp mật thiết với Chúa. Amen.

    

Ngày 24/02/2007, thứ bảy sau thứ tư Lễ Tro

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 27-32)

      Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các Ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

> Suy Niệm

     Thiên Chúa kêu gọi những kẻ Ngài muốn. Chúa kêu gọi ông Lêvi và giúp ông thoát khỏi cảnh sống bất công. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi từng người chúng ta theo Ngài để sống đời Thánh thiện.

     Từ khi Thiên Chúa dựng nên con người Ngài đã ban cho con người một điều rất cao quí đó là sự tự do. Vì có tự do nên nó đòi buộc con người phải chọn lựa: hoặc là theo Chúa, hoặc theo ma quỉ, tội lỗi, thế gian. Theo Chúa là để sống một cuộc đời thánh thiện, theo Chúa cũng có nghĩa là từ bỏ tội lỗi tính mê nết xấu.

     Không ai nói, nhưng chắc chắn rằng, trong niềm tin tất cả chúng ta đã chọn Chúa, vì không ai muốn mình trở nên xấu xa. Nhưng trong cuộc sống, đã rất nhiều lần chúng ta làm theo ý của ma quỉ, theo lề thói của thế gian và xác thịt. Vì thế chúng ta cần dứt khoát, can đảm đứng về phía Chúa để loại trừ tội lỗi. Cũng như ông Lêvi khi được Chúa Giêsu gọi, ông liền bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông sẵn sàng đi theo Chúa ngay như thế, có lẽ bởi vì xưa nay ông bị người ta khinh chê là người tội lỗi và ông cũng nghĩ mình như thế, nay được một vị tiên tri cao cả gọi ông làm môn đệ: cuộc sống, địa vị từ nay đã thay đổi; người ta khinh chê ông nhưng một vị tiên tri cao cả như thế lại không khinh chê ông, và việc người đã gọi ông tức là người đã trả lại giá trị làm người cho ông.

     Sau đó Chúa và các môn đệ đã đi đến dùng bữa tiệc tại nhà ông Lêvi, có đông đảo người thu thuế và kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn với các ngài. Tại sao lại thế nhỉ? Và chúng ta không lấy làm lạ trước lời chỉ trích của Biệt phái và Pharisiêu: Sao các ông lại ngồi ăn với bọn thu thuế và quân tội lỗi ? Là bởi vì Chúa cũng như các môn đệ không khinh chê họ, trái lại còn tiếp đón họ. Đó là cử chỉ thân tình và Chúa biểu lộ lòng nhân từ. Chúa đến như một dấu hiệu ông đã thuộc về Chúa. Hôm nay, không những Chúa đến với mỗi người chúng ta mà còn hơn thế nữa Chúa dẫn chúng ta đến nhà Chúa, đến với Chúa để hưởng trọn niềm vui của người được ơn tha thứ.

     Qua bài Tin Mừng này, chúng ta hãy cám ơn Chúa vì đã không khinh chê người tội lỗi, lại còn đối xử thân tình với họ, vì ai trong chúng ta cũng nhận ra mình là người tội lỗi, và chúng ta hy vọng Chúa cũng không chê bỏ mình, trái lại Chúa hằng mời gọi chúng ta đến với Người: Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối.

     Chúa đã gọi tên ông Lêvi và kêu mời ông đi theo Chúa. Hôm nay Chúa cũng gọi đích danh mỗi người chúng ta, Chúa đang đứng đó chờ chúng ta.

      Lạy Chúa Giêsu, xin cứu vớt tâm hồn chúng con đang ngập tràn trong tội lỗi. Để khi được ở bên Chúa, chúng con sẽ cảm thấy được an tâm và hạnh phúc, vì Chúa có sức mạnh thay đổi tâm hồn và cải hoá chúng con trở thành người tốt. Amen.

         

Ngày 25/02/2007, Chúa Nhật I Mùa Chay C

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 1-13)

      Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

> Suy Niệm

Chúa Giêsu Vào Hoang Địa Và Chịu Cám Dỗ

     Ba thanh niên di dân trên đường đi làm về, nghe một lời khinh miệt của một thanh niên địa phương:

      “Nhìn bọn khố rách áo ôm mà ghê!”

     Một trong ba người nhảy vào đánh người vừa buông lời xúc phạm. Hai thanh niên kia kéo lại: “Thôi đừng chấp nó !”

     Cùng một sự kiện, chịu cùng một lời xúc phạm mà có hai cách xử khác nhau. Điều gì đã đưa ba thanh niên di dân có những cách chọn lựa khác nhau? Cám dỗ đến từ bên ngoài, nhưng chọn lựa cách phản ứng trước cám dỗ lại là chuyện của tâm hồn mỗi người. Tùy cách phản ứng đó mà ta biết: tính cách, trình độ đạo đức, điều người đó quan tâm.

     Làm người  sống trên đời, ai cũng có những cơn cám dỗ. Cám dỗ đến từ ma quỉ. Cám dỗ đến từ những khuynh hướng xấu trong con người ta. Cám dỗ đến từ những người sống chung quanh, mang những khiếm khuyết lầm lỗi, làm chúng ta đau khổ, nản lòng… Chúa Giêsu chia sẻ phận người, Ngài cũng chịu bao cơn cám dỗ của kiếp nhân sinh. Cám dỗ nào cũng gợi lên những hấp dẫn. Cám dỗ nào cũng tiềm ần những nguy nan. Chính trong cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trở thành gần gũi, thành ánh sáng cho mỗi người chúng ta chiến thắng ba thù: thế gian, ma quỉ, xác thịt.

     Cám dỗ thường xuất hiện khi ta có những nhu cầu rất chính đáng: đói khát, danh dự, thế giá, lợi lộc. Ma quỉ thường tận dụng những cơ hội này. Nếu không có một xác tín sâu xa về cùng đích đời người, thi hầu như chúng ta bị gục ngã. Biểu hiện của chiến thắng của ma quỉ trong cơn cám dỗ này là người ta sẵn sàng giết nhau chỉ vì một chút lợi lộc. Sẵn sàng báng bổ nhau vì kiêu căng, tự ái.

     Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu đã thanh thản, mạnh mẽ chiến thắng cơn cám dỗ. Hãy theo Ngài mà xác định lại ý nghĩa cuộc đời này hệ tại ở đâu, và xin sức mạnh Chúa giúp chúng ta chiến thắng.

      Lạy Chúa, khi lòng con yêu Chúa, khi lòng con yêu mến “những sự trên trời”, thì những sự dưới đất không còn đủ quyền lực trên con. Xin cho con biết yêu Chúa và tìm kiếm sự sống đời đời, để những cơn cám dỗ, dù đến từ đâu, cũng không thể làm chúng con vấp ngã. Amen.

     

Ngày 26/02/2007, thứ hai sau CN I Mùa Chay

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 25, 31-46)

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trị trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ờ bén trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi. từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi  đã viếng thăm, Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng : Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách  mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng tôi đến viếng thăm Chúa đâu?”. Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé nhọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn, Ta khát, các ngươi không cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? “Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, Còn các người lành thì được vào cõi ngàn thu”.

> Suy Niệm

“Ai Khôn Thì Dại, Ai Dại Thì Khôn”

     Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Đức Kitô chịu nạn, chịu chết, sống lai, lên trời và “Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

     Mỗi người sẽ phải chịu phán xét, đó là điều chắc chắn. Nhưng cuộc phán xét được Chúa Giêsu nói tới hôm nay, sẽ làm cho rất nhiều người bỡ ngỡ, sửng sốt. Những người được thế gian khen tặng là khôn ngoan, vì giàu có hơn người, vì biết bảo toàn tài sản gia nghiệp không chia sớt cho ai, lại là người dại trong Nước Trời. Trái lại, người bị cho là khờ dại, chia cơm sẻ áo cho người đói khát, mồ hôi nước mắt của mình lại để cho người khác hưởng dùng, lại thành kẻ khôn trước mặt Chúa.

     Hóa ra bị án phạt, không chỉ dành cho người “làm điều không được phép làm”, mà còn cho cả những người : “không làm điều phải làm”.

     Những chuyện làm cho ta được phần thưởng hay bị phạt, không phải nhờ những việc làm phi thường, mà là chuyện bình thường thuộc nhu cầu hằng ngày của con người. Một chén cơm manh áo cho người nghèo đói, hoạn nạn. Một lần thăm viếng người đau yếu cô đơn. Một lời động viên, an ủi người khổ đau, thất vọng. Một sự cảm thông tha thứ cho người lạc bước lầm đường. Tất cả không vô nghĩa trước mặt Chúa. Trái lại, là chính vinh quang, triều thiên cho người thực hiện.

     Trong năm sống đạo, Tin Mừng hôm nay lại cần được chúng ta gẫm suy và đem ra thực hành quyết liệt hơn. Không những để chu toàn sứ mạng truyền giáo, mà còn vì chính hạnh phúc hay bất hạnh đời đời của chính mỗi người chúng ta. Xét cho cùng, mọi sự chúng ta có: sức khỏe, khả năng, cơ hội … là những nén bạc Chúa trao vào tay mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ là người quan lý. Cứ khư khư nắm giữ cho riêng mình, chúng ta tự  kết án mình đó thôi.

            Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, mọi sự chúng con có là bởi Chúa ban. Xin cho chúng con biết sống chia sẻ cho anh em những diều tốt lành mà chúng con nhận được. Đừng để chúng con sống ích kỷ mà chuốc lấy án phạt cho mình. Nhưng biết noi theo lòng nhân hậu Chúa, để khi Chúa gọi chúng con tính sổ cuộc đời, chúng con an lòng vì đã không tính toán với Chúa, với anh em. Amen.

     

Ngày 27/02/2007, thứ ba sau CN I Mùa Chay

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 6, 7-15)

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ  là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các ngươi biết rõ điều các ngươi cần, ngay cả trước khi các ngươi xin. Vậy các ngươi hãy Cầu nguyện như thế nầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi, xin chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi cho khỏi sự dữ. Amen

      Vì nếu các ngươi có tha thứ cho người ta những lầrn lỗi của họ, thì Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các ngươi”.

     

> Suy Niệm

Chúa Giêsu Dạy Cầu Nguyện

     Một tài xế taxi đem trả lại số tiền lớn khách ngoại quốc bỏ quên trong xe, có người hỏi: “sao anh chống lại được lòng tham lam?”. Người tài xế trả lời: “tôi nhớ Lời Chúa dạy tôi.”. Anh tài xế đã biết cầu nguyện. Cầu nguyện là gặp Chúa.

     Nhớ Chúa và không nhớ Chúa, ta có thấy khác biệt căn bản nào không? Nếu không, thì chắc chắn chúng ta chưa biết cầu nguyện, chưa cảm nhận sức mạnh biến đổi nhờ cầu nguyện.

     Sách giáo lý dạy: “Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và hiệp thông với Người trong tình yêu thương”.

     Cầu nguyện là liên kết ta với Chúa, nhờ đó, ta nhận được sức mạnh, khôn ngoan của Chúa mà chiến đấu với sự dữ, ma quỉ. Hơn nữa, cầu nguyện giúp ta sống tâm tình người con thảo với Thiên Chúa là Cha của mình.

     Làm người, không ai là không có những phút giây cầu nguyện, dành một chút thời gian để thân thưa với Đấng họ tin. Với người Công Giáo, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Nhưng không phải cứ nói cầu nguyện là biết cách cầu nguyện. Dường như chúng ta cũng lẫn lộn với lương dân, cầu nguyện là xin Chúa thực hiện cho chúng ta điều chúng ta mong ước. Thay vì “ xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, chúng ta có tâm tình ngược lại: “xin cho ý con được thể hiện...”

     Chúa Giêsu dạy chúng ta những tâm tình ưu tiên cần có khi cầu nguyện là:

     - Tìm vinh danh Chúa - không phải tìm vinh danh mình.

     - Tìm Thánh Ý Chúa mà thi hành - không phải theo ý ta.

     - Tìm kiếm lương thực cho nhu cầu của xác và linh hồn - không chỉ  lo cho thân xác mà thôi.

     - Biết tha thứ cho anh em những lỗi phạm. Đó là điều kiện để ta được tha thứ.

     - Biết phòng tránh những dịp cheo leo, nguy hiểm cho linh hồn - Không lạm dụng tự do Chúa ban, nhưng biết dùng trí khôn mà tránh xa những dịp tội mà ta biết mình khó chiến thắng.

      Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dẫn đưa chúng con đến hiệp thông với Chúa Cha. Xin giúp chúng con sống thảo hiếu với Cha như Chúa đã nêu gương cho chúng con, .bằng đời sống cầu nguyện, hướng về Chúa mọi lúc, mọi nơi. Amen.

   

Ngày 28/02/2007, thứ tư sau CN I Mùa Chay

> Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32)

      Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không bann cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống nầy như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống nầy, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thanh Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này; vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

> Suy Niệm

Thế Hệ Gian Ác Đòi Dấu Lạ

     Tín hiệu truyền âm thanh, hình ảnh phát đi, để có thể nghe, nhìn, chúng ta phải có bộ nhận, giải mã. Nếu không có bộ phận tiếp nhận tương thích, sóng âm thanh, truyền hình ở bên ta, trước mặt ta mà ta không nghe, không thấy gì.

     Hằng ngày, mỗi phút giây, Chúa vẫn thực hiện bao việc “kỳ diệu” trước mắt chúng ta, nhưng ta có thấy, có nghe không? Hay chúng ta như dân Do Thái xưa, đòi những dấu lạ xảy ra theo ý mình  mới tin Chúa?

     Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, cầm trái cam lên ăn, mà xúc động rơi lệ. Cha ngài hỏi vì sao ngài khóc, Têrêxa trả lời: để có trái cam này cho con ăn, Chúa đã chuẩn bị từ lâu. Chúa cho nắng, mưa, người trồng, kẻ tưới, người chăm sóc để con có trái cam này. Con cảm nhận ra tình Chúa quá thương yêu và chăm sóc con, nghĩ đến, con không cầm được nước mắt.

     Từ tình yêu vô biên, Chúa vẫn còn luôn trao cho chúng ta, những điều kỳ diệu của tình thương và quyền năng Chúa. Chúng ta có nhận ra không? Hay chúng ta vẫn còn đòi dấu lạ để thỏa tính hiếu kỳ? Hãy về trong thinh lặng, nghe nhịp tim đập. Hãy hít thở thật sâu, để nghiệm ra khí trời tuyệt vời ta cần từng giây. Hãy nhìn bầu trời mênh mông chứa đựng bao điều tuyệt diệu. Tất cả, chúng ta không một chút vất vả để làm ra, mà vẫn đầy tràn. Nếu chúng ta không cảm nhận được sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa, rất có thể trong hồn ta, trong tim ta, mất khả năng tiếp nhận và giải mã tín hiệu tình yêu Chúa dành cho ta!

     Có những người ra công vất vả bao năm trời, tìm hiểu những di sản cha ông để laị. Có những kẻ đổi giá bao nhiêu mồ hôi nước mắt để tầm sư học đạo nơi các bậc hiền nhân. Họ ngất ngây chiêm ngắm, kính phục. Còn chúng ta, có bao giờ bỏ vốn thời gian, sức lực, trí tuệ mà đi tìm Đấng là căn cội hạnh phúc đời mình chưa?

      Lạy Chúa, chúng con như những trẻ thơ khờ dại, cứ tưởng mọi điều cha mẹ lo cho mình như một việc đương nhiên, không còn cảm xúc để khám phá ra bao điều kỳ diệu nơi tình yêu cha mẹ. Xin cho chúng con từng phút giây nhận ra tình yêu Chúa hằng chăm sóc và đang thực hiện bao việc diêu kỳ vì yêu chúng con . Amen.

 

MỤC LỤC GIỜ KINH GIA ĐÌNH