14.05.2006                 

CUỐNG RỐN CHƯA LÌA                   

Ga 15:1-8

Hôm nay là Ngày Hiền Mẫu.  Tôi nhớ tới người mẹ đã ra đi cách đây chưa đầy chục năm.  Tuy mất mẹ vào lúc tuổi đời xế bóng, nhưng tôi không sao quên mẹ.  Ở tuổi nào. mất mẹ cũng là mất mẹ.  Mất mẹ là mất cả cuộc đời ! 

Cám ơn Chúa đã ban cho tôi một người mẹ tuyệt vời.  Nhưng có người mẹ nào tuyệt vời bằng Ðấng đã sinh thành mẹ ?  Mất Chúa, tôi mới thực sự mất tất cả !  Thực vậy, nếu không dòng máu hay nhựa sống Thiên Chúa lưu chuyển bên trong, tôi chỉ còn là cái xác không hồn.  Cuộc đời còn có nghĩa gì ?!  Còn làm được gì cho đời ?! 

Ðọc lời Chúa hôm nay, tôi như cảm thấy nhựa sống tuôn trào trong huyết quản.  Còn gì dễ thương hơn lời nhắn nhủ : “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15:5) ?   Có gì diễn tả mối thâm tình giữa Thày và trò hơn thế không ?  Làm sao môn đệ được diễm phúc đi vào tương quan sâu xa như vậy ?  Nếu Thày không nói, thử hỏi làm sao tôi có thể tưởng tượng một hạnh phúc tuyệt vời đến thế ?!

Hạnh phúc vì trong tôi một dòng máu vô cùng cao quý đang cuồn cuộn chảy.  Dòng máu đó bắt nguồn từ chính con tim Thiên Chúa.  Tôi thấy mình giống như một  bào thai đang nối liền cuốn rốn với người mẹ là Thiên Chúa.  Bào thai sống như thực vật.  Chính vì thế, Ðức Giêsu mới tạm dùng hình ảnh cây nho và cành.  Khác với thai nhi, cành cây mọc ra ngoài trời, mặc dù vẫn dính với thân cây.  Chỉ có bào thai mới trọn vẹn ở trong thân mẹ mà thôi.  Nhưng giống như cành cây, thai nhi bám vào thân mẹ qua những sợi giây chằng chịt như rễ cây.  Sự sống thai nhi và người mẹ như quyện vào nhau.  Mẹ là con.  Con là mẹ.

Ðúng là cuốn rốn chưa lìa !  Còn ai sung sướng hơn bào thai ?  Còn gì kỳ diệu hơn sự sống thai nhi ?!  Cả một công trình Thiên Chúa khởi sự và diễn tiến nơi bào thai.  Ðời sống bắt đầu từ vật chất ù lì tới đỉnh cao ý thức cũng từ đó. Cuộc tạo dựng và tiến hóa của vũ trụ làm sao so sánh được ?! 

Tôi vẫn sống trong bụng mẹ mà không hay ! Nếu không, tại sao Thày nhắc đến diễm phúc “ở lại trong Thày” tới năm (5) lần (Ga 15: 4.4.5.6.7) ?  Con ở trong Thày.  Thày ở trong con.  Dòng máu lưu chuyển trong Thày và con đó, chính là Thần Khí (x. 1 Ga 3:24

Nhưng không phải cứ ở lì trong bụng mẹ để tận hưởng.  Bằng chứng, sau khi diễn tả tình hình và số phận của môn đệ như cành cây (bào thai), Ðức Giêsu cho biết phải  “sinh hoa trái.” (5 lần : Ga 15:2.2.4.5.8)   để  “Chúa Cha được tôn vinh” (Ga 15:8)  và nhân loại được cứu độ.

Làm sao có thể như thế được nhỉ ?  Nhìn lại con người, tôi thấy mình quá nhỏ bé và tầm thường ! “Không có Thày, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5)   Nhưng nếu có Thày, tôi có thể làm được mọi sự.  Tất cả đều tùy thuộc vào đức tin và tình yêu (x. 1 Ga 3:23).  Tình yêu đó tôi đã cảm nghiệm  ngay từ lúc còn trong lòng mẹ.  Có nhắc tới ngàn lần về mẹ cũng không bằng một giây sống trong bụng mẹ.  Mẹ là mạc khải về tình yêu Thiên Chúa.  Mẹ là hình ảnh tuyệt vời về Thiên  Chúa.  Tất cả sứ mệnh cao cả của mẹ là ở đó ! 

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ đến hạnh phúc tuyệt vời của con.  Chúa là Ðấng cưu mang và là  nguồn sinh lưc của con.  Xin cho con biết nỗ lực phục vụ nhân loại như Ðức Kitô  để “sinh hoa trái” cho Chúa. Amen.       

lm giuse đỗ vân lực, op    

 

TRANG CHỦ

  PHÚC ÂM NHẬT KÝ