Ngày 14.06.2006

ÐỈNH CAOTÂM HỒN

Mt 5:17-19

Sáng nay, sau khi dâng lễ cho các sơ Lasan, tôi gặp các sơ đang sửa soạn đi dạy học hè.  Gặp các sơ, tôi nói ngay : “Nhà dòng các sơ theo đạo rối.”  Nghe vậy, sơ bề trên trợn mắt : “Sao cha lại nói vậy ?”  Tôi trả lời : “Thiệt đó !  Khi mở nhà chầu ra để cất Mình Thánh, tôi mới khám phá thấy không còn một Mình Thánh nào trong bình thánh cả.  Thế mà, ai vào nhà nguyện, cũng xì xụp bái lạy Chúa.  Có Chúa đâu mà bái !  Chỉ bái mấy miếng gỗ nhà chầu mà thôi.  Như thế không rối đạo à ?”  Các sơ cười thoải mái, rồi lên xe dông tuốt.

Còn nhớ cách nay vài năm, bên họ đạo Fatima cũng thế.  Thay vì rước Mình Thánh vào nhà chầu, ông trùm của tôi đã bưng các bình bánh.  Thấy tôi báo động như thế, ông trùm thốt lên : “Giêsu Maria, lạy Chúa tôi !  Vậy hả cha ?!”

Tất cả chỉ là vô tình !  Thế nhưng, thực tế cũng cho thấy, nếu không có Chúa ngự trong nhà chầu, nhà thờ không còn ý nghĩa gì.  Ngay cả lề luật và lời các ngôn sứ, nếu không hướng về chóp đỉnh là Ðức Kitô, cũng chẳng có giá trị gì đối với tín hữu.  Sở dĩ một chấm một phết trong Lề Luật và các Ngôn sứ sẽ không bị bãi bỏ hay qua đi (x. Mt 5:18), vì  tất cả đều ngưỡng vọng giờ phút hoàn thành mọi sự trong Chúa Giêsu Kitô. 

Cuộc đời cũng thế. Không một chi tiết nào không quan trọng.  Không một đau khổ nào vô nghĩa.  Nếu có vô nghĩa và phi lý, vì không tìm được điểm hoàn thành trong Chúa Kitô mà thôi.  Mọi sự đều có lợi cho tôi, nếu có Chúa hiện diện.  Bởi vậy, nếu có Chúa, tôi có thể lợi dụng những cái mới cũ trong kho tàng của mình.  Gặp lúc thuận hay nghịch, tôi đều có thể rao giảng danh Thày.  Thày đến không phải để diệt khổ, nhưng dùng đau khổ bổ túc những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Thày, hầu  tiếp tục cứu độ muôn dân.

Ðể cứu độ người Do thái, “Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ” đã xuất hiện trong lịch sử dân Chúa .  Ơn cứu độ cũng đang tìm cách thực hiện giữa hoàn cảnh khác biệt của sống con người hôm nay.  Không phải những khác biệt trong nền văn hóa, truyền thống, chủng tộc, ý hệ cản ngăn được sức mạnh Tin Mừng.  Không phải những nỗ lực tiêu diệt những khác biệt ấy làm cho ơn cứu độ mau đến với các dân tộc.  Không phải nhờ loại trừ đối lập mà cộng đoàn tạo được sự hiệp nhất tốt đẹp.  Càng tôn trọng và lợi dụng được những khác biệt đó, cộng đoàn càng phong phú và đa dạng.  Cộng đoàn đức tin cũng không thể thực thi công cuộc truyền giáo bằng cách hủy bỏ những tiếng nói hay văn hóa khác biệt.  Có Phêrô thì cũng có Phaolô !  Tuy khác biệt, nhưng các ngài đã thành công trong việc xây dựng cộng đoàn giáo hội tiên khởi.

Có quá nhiều khác biệt trong giáo hội Việt nam hôm nay.   Những người lãnh đạo đang xử lý với những ý kiến khác biệt như thế nào ?  Có nhằm hiệp nhất cộng đoàn hay không ?  Có phải vì “bán chạy” mà  tác phẩm của mình nghiễm nhiên trở thành “tinh hoa” không ?  Có đúng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người” không ?  Ði đâu cũng nghe  tiếng hoan hô nhiệt liệt.  Tới chỗ nào cũng cỗ bàn tưng bừng.  Làm gì cũng được khen xuất sắc.  Dễ gì biết được sự thật ?  Ðúng là “miệng người sang có gang có thép.”   Họ bưng tai bịt mắt trước những tiếng ý kiến khác biệt.  Họ giấu cả địa chỉ email để khỏi nhận những lời bình phẩm. Góp ý xây dựng thì bị phán xét thẳng thừng : “ông ấy chửi tôi !”   Còn thứ kiêu ngạo nào lớn hơn ?!  Như thế, bao giờ mới thấy được sự thật ?!

Lạy Chúa, xin cho con xuống thật thấp để có thể nâng mọi người lên tới Chúa.  Xin cho con biết đến mọi người để có thể cứu mọi người.  Amen.

đỗ lực

 

TRANG CHỦ

  PHÚC ÂM NHẬT KÝ