Ngày 26/03/2006

TÁC PHẨM CỦA THIÊN CHÚA

Ga 3:14-21

Một hôm, coi truyền hình, tôi thấy một người đang biểu diễn màn đùa nghịch với rắn.  Bỗng nhiên, anh bị rắn quấn chặt cổ.  Càng gỡ, anh càng bị siết chặt.  Anh đã tắt thở trong khi tay còn đang cố gỡ rắn.  Nhờ rắn, anh đã sống .  Vì rắn anh đã chết.  Nhưng không có con rắn nào gây tai họa cho toàn thể nhân loại bằng con rắn nơi vườn địa đàng. Chính rắn đã cám dỗ tổ tông phạm tội.  Từ đó, rắn trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhân loại. Con người không có cách nào tựcứu nổi mình ra khỏi đại họa đó.

 Trong lịch sử dân Chúa, rắn cũng đã giết hại biết bao người trên sa mạc. Cũng chính trong sa mạc, khi biến thành bất động dưới hình tượng bằng đồng và được giương cao khỏi mặt đất, rắn lại trở thành sức mạnh cứu thoát nhiều người.  Ðây chính là hình ảnh Ðức Giêsu mượn để nói lên sự thật về quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã có kế hoạch dùng “gậy ông đập lưng ông.”  Rắn đã giết hại con người.   Nhưng rắn lại cứu vớt con người.   

Ðức Giêsu đã lấy hình ảnh rắn đồng trong sa mạc để nói về chính mình.  Người cũng sẽ dùng chính đau khổ và cái chết để cứu con người khỏi nanh vuốt tử thần.  Như vậy, thần chết đúng là bị mất nọc độc.  Ðau khổ và cái chết, dù của Ðức Giêsu, cũng không bao giờ nằm trong giấc mơ của con người.  Vì nếu Người không phục sinh, đau khổ vẫn là đau khổ, chết chóc vẫn là chết chóc.  Nhờ sức mạnh Thánh Linh, Người đã giựt toàn thân mình thoát ách tử thần.  Nhờ vậy, chi thể Người là chúng ta mới được sống và sống dồi dào. Ðó là tất cả nét kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa.

Chỉ đức tin mới khám phá nét kỳ diệu đó của Thiên Chúa tình yêu. Ai tin sẽ được cứu thoát khỏi bóng đêm dầy đặc đó của thế gian.  Tình yêu như “ánh sáng đã đến thế gian,” (Ga 3:19) một thế gian đầy dẫy gian dối, gian ác, gian nan, gian hiểm, gian manh.  Chính nơi đầy những thứ gian như thế, Thiên Chúa đã mạc khải toàn thể sự thật về tình yêu của Người.   Sở dĩ thế gian không đón nhận chân lý, vì tự bản chất thế gian không thể vượt lên trên chính mình. Bởi thế, muốn thoát khỏi nanh vuốt thế gian, chúng ta phải “sống theo sự thật,” (Ga 3:21) nghĩa là phải tin nơi Ðức Giêsu.

Sống trong đức tin, chúng ta sẽ không bị lên án và cũng chẳng bận tâm lên án ai (x. Ga 3:17.18).  Từ tinh thần đến thể xác, chúng ta hoàn toàn tự do, tự do như ánh sáng là Ðức Kitô. Chỉ tự do mới biến chúng ta thành “tác phẩm của Thiên Chúa.” (Ep 2:10)  Nhờ cái chết của Chúa, chúng ta mới hoàn toàn được giải thoát đến vùng đất tự do của Thiên Chúa, nơi chúng ta có thể “thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” (Ep 2:10)  Nói khác, nhờ đức tin, chúng ta được chia sẻ và tham gia vào công cuộc cứu độ toàn thể nhân loại.  Không có đức tin, chúng ta hoàn toàn mò mẫm trong đêm tối.  Ðêm tối bao trùm một mầu đen dầy đặc trên toàn thể thế gian.  Ðêm tối đồng lõa với tội ác.  Trong đêm tối, người ta chẳng làm gì được. Tội ác sẽ tràn ngập vì mất hẳn phương hướng và tương lai.

Ðức Giêsu là ánh sáng đem sự sống cho trần gian.  Chỉ cần tin nơi Người, chúng ta sẽ thấy ngay con đường rực sáng trước mặt.  Không tin, chúng ta không thể khám phá ra hạnh phúc đích thực là “được sống muôn đời” (Ga 3:16) với Chúa.  Chúng ta được dựng nên để sống với Thiên Chúa, chứ không để sống mãi trên trần gian này.  Từ tiêu chuẩn vĩnh hằng, chúng ta mới có thể thẩm định tất cả giá trị mau qua trên trần gian.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con để con có đủ ánh sáng nhìn rõ những thực tại trần gian.                                                                      

lm đỗ vân lực, op

 

TRANG CHỦ

  PHÚC ÂM NHẬT KÝ