Ngày 27/03/2006

TRỜI MỚI ÐẤT MỚI

Ga 4:43-54

Hôm nay ra vườn, tôi nhớ đến mấy cây cảnh và những con cá vàng dễ thương của tôi.  Mặc dù không được chăm sóc hàng ngày, nhưng chúng vẫn sống.  Tôi mơ khu vườn trở thành “trời mới đất mới.”  Chúa ơi, Chúa đang ở trên trời, Chúa có nhìn thấy khu vườn của con không ?  Khu vườn của con vẫn còn nằm trong giấc mơ.  Con không bao giờ hoàn thành tốt đẹp để phục vụ dân Chúa như đã hứa được.  Biết bao người đã giúp con.  Nhưng Chúa biết tại sao con không thể  . . .  Khu vườn con đang đau ốm, èo ọt, tả tơi, tơi tả như cậu con trai “một sĩ quan cận vệ của nhà vua” (Ga 4:46) trước khi Chúa ra tay.  Xin Chúa đem lại sự sống tươi mát cho khu vườn này như đã đoái thương đến cả gia đình người sĩ quan.  Nếu có một phần đức tin  như người sĩ quan đó, chắc chắn con đã làm được những gì con muốn.

Ðức tin của ông không những đã đem lại sự sống tự nhiên cho cậu con trai, nhưng cả sự sống siêu nhiên cho cả gia đình, vì “ông tin vào lời Ðức Giêsu nói với mình.” (Ga 4:50)   Ðức tin của ông mạnh thật !  Mặc dù còn là người ngoại, ông vẫn đặt hết niềm tin và hy vọng nơi Ðức Giêsu.  Niềm tin đó không lệ thuộc hoàn cảnh, không gian và thời gian.  Nhiều người chức tước không cao bằng ông và cũng không bị đủ thứ ranh giới văn hóa, tôn giáo, truyền thống, thành kiến vây bọc chung quanh như ông, nhưng vẫn không thể tin như ông.  Chính đức tin đã cho ông sức mạnh để vượt qua những bức tường dầy cộm và cao ngất đó.

Tôi đã từng gặp những ông thánh và bà thánh ngoại đạo.  Họ có tấm lòng bao dung hơn cả những người có đạo rất nhiều.  Thực tế, nhiều trong “quê hương" là Giáo hội, Ðức Giêsu đã không được coi trọng (x. Ga 4:44) như một ngôn sứ.  Thế nhưng bên ngoài “quê hương” đó, Lời Chúa lại được trọng vọng.  Chỉ cần đức tin thôi.  Bên ngoài hay bên trong chẳng quan trọng gì.  Có nhiều người tưởng mình ở trong, nhưng thực tế lại ở ngoài.  Nhiều kẻ ở ngoài, nhưng thực tế lại ở trong. 

Ðức tin vô cùng quan trọng.   Chính nhờ đức tin mới có sự sống.  Nói khác, Ðức Giêsu là nguồn sống chỉ hiện diện và hoạt động nơi những con người đầy lòng tin.  Lòng tin đó xây trên nền tảng là chính Con Người Ðức Giêsu, Ðấng đã chết để phục sinh cho nhân loại được sống. 

Nếu đức tin sống mạnh trong tôi, tôi sẽ hiệp nhất với anh em dễ dàng.  Ðức tin gắn bó tôi với đầu là Ðức Giêsu, không thể tách tôi khỏi chi thể là anh em tôi.  Tôi không thể sống với Chúa một đàng, sống với anh em một nẻo.  Ðức tin luôn làm cho con người sống đơn sơ chân thành, không tính toán với Chúa và anh em.  Sống hiệp nhất với Chúa thực sự, tôi không cần phải dùng đến những ngón “chính trị” để chiếm ưu thế hơn  trong cộng đoàn.  Cộng đoàn không phải là đấu trường cho những tâm địa nhỏ nhen.  Cộng đoàn đức tin dành cho những tâm hồn cao thượng và hào hiệp như chính Chúa là Ðấng quy tụ họ.

Sống trong cộng đoàn đức tin, người ta biết lo cho nhau và phục vụ lẫn nhau.  “Người sĩ quan cận vệ của nhà vua” là một điển hình. Mặc dù là một người ngoại, ông đã đặt tất cả niềm tin vào Ðức Giêsu.  Ðức tin của ông mạnh đến nỗi mới nghe lời Chúa hứa, ông đã cất bước về nhà ngay. Ông cẩn thận ghi nhớ giờ phút Chúa nói cho con trai ông khỏi bệnh.  Người nhà đã giúp ông xác tín vào quyền năng Chúa. Xác tín đó đã khai mở lòng tin cho cả nhà. Lạy Chúa, xin cho con xác tín sâu xa sự sống con bắt nguồn từ Chúa.                                            

lm đỗ vân lực, op

 

TRANG CHỦ

  PHÚC ÂM NHẬT KÝ