Ngày 18/03/2006

VINH QUANG

(Lc 15:1-3.11-32)

Không biết ai đã xúc phạm đến tượng thánh Giuse tại khuôn viên giáo xứ Lộ Đức, Houston.  Nhìn lên thánh tượng bị bể sống mũi, chúng tôi thấy xót xa.  Nghe nói một kẻ vô danh đã lấy đá ném trúng sống mũi tượng thánh.  Bây giờ họ đâu rồi ?  Tại sao họ làm như vậy ?

Những thắc mắc đó không nhằm tìm cách trả thù người đã xúc phạm đến thánh tượng.  Mục đích chỉ muốn khơi dậy tình yêu thương vô bờ của một người cha nhân hậu.  Thánh Cả Giuse vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt để chờ đợi người con hoang trở về.  Người đúng là hình ảnh của người cha trong dụ ngôn hôm nay.  Một tình yêu bao dung.  Kiên nhẫn.  Hải hà.  Tấm lòng yêu thương trải rộng như biển khơi, vì Người đã lên rất cao trong vinh quang Thiên Chúa.

Sau Đức Maria, còn ai cao trọng hơn Thánh Cả Giuse ?  Không phải vô lý Giáo hội chọn thánh Giuse làm Bổn Mạng Giáo hội toàn cầu.  Và Thánh Cả đã trở thành Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam. 

Sở dĩ Thánh Cả Giuse lên rất cao trong vinh quang Thiên Chúa, vì Người đã xuống rất thấp trong cuộc đời trần thế.  Đúng như lời Đức Giêsu đã khẳng quyết : “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9:48)

Người đã xuống rất thấp trong một cuộc sống đơn sơ, khó nghèo, khiêm cung và phục vụ.  Chính từ nơi Thánh Giuse, Đức Giêsu đã học được nhiều đức tính nhân bản và siêu nhiên.  Sở dĩ Thánh Giuse đã có được những đức tính ấy, vì Thiên Chúa đã kêu gọi và tuyển chọn Thánh Nhân làm Dưỡng phụ và Đấng Bảo Trợ Đấng Cứu Thế.  Người được chọn để làm Bạn Trăm Năm của Thánh Mẫu Thiên Chúa.  Bởi vậy, Người đã được ban những ơn sủng cần thiết để xứng đáng với sứ mệnh cao cả ấy.

Không ai có thể giống Thánh Giuse.  Người được chính Thiên Chúa tuyển chọn để chu toàn một sứ mệnh độc nhất trên trần gian.  Từ khi kết hôn với Đức Mẹ, Thánh Cả đã được củng cố trong ân sủng cho sứ mệnh đặc biệt của Người.

Đọc lại lịch sử Giáo Hội, các ngôn sứ và các tông đồ đều lên tiếng sau khi đã đón nhận được mạc khải.  Bởi vậy, các ngài đã đón nhận được vinh quang Thiên Chúa thưởng vì đã rao giảng danh thánh.  Khác hẳn với các người đã được Thiên Chúa mạc khải, Thánh Cả Giuse không hề lên tiếng và vẫn ẩn mình trong bóng tối.  Tuy không rao giảng, nhưng Thánh Cả Giuse cũng được vinh quang vì đã sống trong trong khiêm cung và thinh lặng.  Đàng nào cũng nên thánh, miễn là làm đúng theo ý Thiên Chúa.  Thiên Chúa gọi Thánh Giuse tiếp cận hơn với mầu nhiệm Nhập Thể cứu độ.  Bởi vậy, ơn gọi của Thánh Nhân vượt xa các tông đồ.

Thánh Giuse nên cao trọng hơn mọi thần thánh trên trời, vì đã kết hôn với Đức Trinh Nữ Maria.  Hôn ước đã đem lại vinh dự cho Thánh Nhân được chia sẻ đời sống với Đức Mẹ.  Người đã trở thành chứng nhân cho đức đồng trinh của Mẹ, người bảo vệ danh dự cho Mẹ.  Đồng thời, nhờ hôn ước đó, Thiên Chúa cũng làm cho Người tham dự vào phẩm vị cao vượt của Mẹ.

 

TRANG CHỦ

  PHÚC ÂM NHẬT KÝ