Chánh án mặc áo thêu 10 điều răn Đức Chúa TrờiMONTGOMERY, Alabama.17/12/04 - Nguồn tin của hãng thông tấn AP cho biết vị chánh án tại hạt Covington miền nam tiểu bang Alabama Hoa Kỳ đã bác lời yêu cầu của luật sư bào chữa xin hoãn phiên xử vì phía trước ngực áo quan tòa có thêu hàng chữ 10 điều răn Đức Chúa Trời. Hàng chữ này có màu vàng và lớn đủ để các người ở gần ông có thể đọc được.

Trong ngày thứ Hai vừa qua, ông chánh án Ashley McKathan đã bước vào phòng xử với bộ áo có thêu hàng chữ 10 điều răn Đức Chúa Trời. Ông xử vụ say rượu trong lúc lái xe. Luật sư bào chữa cho vụ án là ông Riley Powell phản đối quan tòa mặc bộ áo nói trên với lý do làm sao lãng sự chú ý của thân chủ. Ông cũng nại ra lý do là trước đây quan tòa không bao giờ mặc áo này.

Với hai lý do đó, luật sư xin quan tòa hoãn phiên xử. Nhưng tòa đã bác lời yêu cầu của luật sư.

Trong khi đó quan tòa McKathan tuyên bố với thông tín viên AP rằng: “Tôi tin 10 điều răn Đức Chúa Trời là biểu tượng cho sự thật và người ta không thể tách luật pháp ra khỏi sự thật. 10 điều răn Đức Chúa Trời có thể giúp quan tòa phân biệt phải, trái” Quan tòa cũng nói ông không tin là 10 điều răn Đức Chúa Trời trên áo của ông có ảnh hưởng đến những phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Vụ này cũng giống như vụ ông Roy Moore đã bị truất phế khỏi chức Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Alabama vì không chịu dời bỏ tấm bia khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời khỏi tòa nhà tư pháp của tiểu bang Alabama. Cựu bộ Trưởng Moore tuyên bố ủng hộ quyết định của quan tòa McKathan trong việc mặc áo có thêu 10 điều răn. Ông nói “Tôi hoan hô quan tòa McKathan. Đã đến lúc nền tư pháp phải nhận ra căn bản luân lý của luật pháp. Ông Moore cũng nói tôi đã bị thất bại đối với vụ tấm bia 10 điều răn Đức Chúa Trời. Nhưng với trường hợp của quan tòa McKathan, hy vọng vấn đề 10 điều răn sẽ được cứu xét lại.

 

Nguyễn Long Thao . VietCatholic News (18/12/2004 )