Lời Giới Thiệu

Trang CHỨNG NHÂN

 

Kính thưa Quý vị

 

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhận xét : Con người thời đại này thích nghe các chứng nhân hơn nghe các bậc thầy, hoặc nếu có nghe các bậc thầy, thì chỉ vì những bậc  thầy này cũng chính là các chứng nhân.

 

Lời nhận xét trên đã là một gợi ý giúp chúng con lập trang “CHỨNG NHÂN”.

 

Biết bao nhiêu Kitô hữu đang âm thầm sống và miệt mài làm chứng cho Đức Kitô, nhưng họ lại không có cơ hội bày tỏ niềm tin của mình. Vì thế, trên trang này, chúng con xin kêu mời mọi người hãy viết lên tất cả những xác tín, những tâm tình và cảm nhận của cá nhân, của gia đình, hay của cộng đoàn mình. Đây chính là phần đất dành cho những ai muốn tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt mọi người.

 

Những lời nói đầy hứa hẹn và phô trương dường như đã quá nhiều. Đây là lúc “người thật việc thật” cần phải được tôn vinh và bắt chước, bởi vì :

     

Lời nói như gió lung lay,

  Việc làm như tay lôi kéo.

 

Chứng Nhân Đức Kitô.

TRANG  ĐẦU