Trang Mục HỘI NHẬP VĂN HÓA

   

" Làm một cái gì   cho dân mình ngóc đầu lên đi chứ" Lm.Triết gia KIM ĐỊNH                                        

Cố vấn:  Lm. Giuse Cao Phương Kỷ

NÀO ĐÂU BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT

*****

Hội Nhập Văn Hóa

   Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường

Tác phẩm Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo  (Tủ Sách Đàm Đạo Tôn Giáo)

tác giả Đường Thi  Trương Kỷ  (Lm. Jos. Cao Phương Kỷ)

Vấn Đề Văn Hóa Gốc Nguồn Việt Nam

Gs. Trần Xuân Ninh

...Người trong nước cũng như ngoài nước cùng hãnh diện phát huy các sức mạnh tinh thần của dân tộc, đã trở thành tàng thức, hướng dẫn một cách không giải thích được cung cách ứng xử đặc thù VN. Nói nôm na là cái lối VN. Nói văn chương thì là con đường Việt Nam, mà chữ Hán Việt thì gọi là cái đạo. Cái quốc đạo, hay Việt đạo.

VIỆC ĐỘ VONG TRONG KITÔ GIÁO VÀ PHẬT GIÁO

Gs. Nguyễn Chính Kết

Việc độ vong trong Kitô giáo và Phật giáo có những nét tương đồng và dị biệt: tương đồng ở những nét rất căn bản, còn khác biệt ở những nét phụ thuộc. Cả hai bên đều tin tưởng rằng chết không phải là hết, mà là bước vào một cuộc sống khác...

VIỆT NHO, BÌNH SẢN VÀ XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHỆ

Gs. Lê Việt Thường

...hơn bao giờ hết chúng ta cần những bàn tay xây dựng của những VĂN HIẾN là những người biết hi hiến thân tâm cho Văn hóa và Đạo lý Ngũ hành. Mà gốc rễ Ngũ Hành cũng chính là Cơ cấu Tiên Rồng của VIỆT ĐẠO.                                          

Đàm Đạo,  Chia  Sẻ

                     ĐỜI  SỐNG  TÂM  LINH CỦA DÂN VIỆT                

 

Lm. Joseph Cao Phương Kỷ

Trong phần Đàm Đạo, Chia Sẻ này, sẽ thảo luận về đời sống TÂM LINH, THẦN BÍ (Mysticism) rất phong phú của Dân Việt . Trước tiên, cần thanh luyện , gạt bỏ các hình thức mê tín, dị đoan, phiếm thần, đa thần, để chỉ tìm hiểu những Mối TƯƠNG QUAN thần thiêng, sâu nhiệm giữa Một Đấng Tạo Hóa Siêu Việt và loài thụ sinh, hữu hạn là Nhân Loại. Trong kho tàng Đạo Đức, Linh Đạo, Tu Đức (Spirituality)của Dân Việt, ta nhận thấy những quan niệm Thần Bí như : Phối Thiên , Thần-Nhân Tương dữ của Nho sĩ, Đạo của Đạo sĩ, Niết Bàn, Phật Tính, Giác Ngộ của Phật Giáo, và Cầu Nguyện Suy Niệm, Kết Hiệp với Chúa của Thiên Chúa Giáo. Sau đây sẽ bàn luận: A/  “Tương Quan” giữa Tuyệt Đối và loài tương đối nên hiểu như thế nào? B/ Vai trò Môi Giới (Mediator) trong đời Sống Tâm Linh. C/ Nền Tu Đức, Linh Đạo cho người thời nay: Nhân Bản Hữu Thần và Nhân Bản Vô Thần là gì?

      NÀO ĐÂU VĂN HOÁ

Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường

  Ðang thời kinh tế toàn cầu và truyền thông thần tốc không còn biên giới mà đi đề cao nét văn hóa Việt thì xem ra lạc lõng. Biết đâu nhiều khi đó chỉ là một hình thức mặc cảm, ra như mình cũng phải có cái gì khác biệt để vuốt ve tự ái dân tộc, mặc dù từ thâm tâm chẳng mấy xác tín!?

 

  Đôi khi chỉ vì nhằm quyền lợi dòng tộc hay bè phái, nhưng lại ngụy trang văn hóa, nhân danh dân tộc, để khích động lòng yêu nước mà đẩy bao người vào chỗ chém giết. Khiến có người đã than lên: “Khủng khiếp thay chữ văn hóa, chữ dân tộc!” Lại cũng vì cái thứ văn hóa cận thị nên càng đóng bít lại để cố thủ chỗ đứng, thành ra lý do làm cản bước tiến.

   Nét văn hóa Việt mà chi?! Nào đâu nét văn hóa Việt để dân mình thực sự có thể ngóc đầu lên được?

 

CHIA SẺ, ĐÀM ĐẠO

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP DÂN NƯỚC VIỆT TIẾN BỘ

 Lm. Joseph Cao Phương Kỷ                                                        jostky@yahoo.com

Ưu tư và cũng là thắc mắc nhất hiện nay, đặc biệt đối với giới trẻ Việt Nam có cơ hội tốt được học hành thành tài ở ngoại quốc, nhưng vẫn không quên tìm về nguồn gốc Quê Hương, Dân Tộc, đó là câu hỏi đặt ra cho quí vị phụ huynh: Tại sao người Việt có trí óc thông minh, kiên nhẫn chịu đưng gian khổ, chăm chỉ làm việc.. nhưng đời sống gia đình,xã hội, kinh tế, chính trị không được tiến bộ như các nước láng giềng?

“MẸ CHA ÂN NGHĨA THẬM THÂM !”

Lm. Lê Quang Uy, DCCT, mùa Báo Hiếu 2004

Quý độc giả Ephata Việt Nam va Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

  Trong cuộc hội ngộ Huế – Sài-gòn – Hà Nội tháng 8 vừa qua, cha Khởi Phụng và thầy Xuân Đường có mời một vị khách đặc biệt tít tận mũi Cà Mau lặn lội bằng xe thồ, xe ôm, xe khách, xe lửa để ra tận Hà Nội gặp gỡ anh chị em ba miền. Đó là chị Nguyễn Thị Thu, cô lái đò ở Nhà Thờ Ao Kho của cha Nguyễn Hoàng Hôn.

NGƯỜI VIỆT NAM THƯƠNG MẸ KÍNH CHA      Hòa Thượng Thích Minh Châu.    

NHỚ VU LAN                   Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

CON CỦA NGƯỜI TU...           Việt Linh, mùa Vu Lan 2004,

Gs. Nguyễn Chính Kết           Hội nhập văn hóa là gì?

Đạo hiếu và vấn đề

hội nhập văn hóa tại Việt Nam

L HỘI VU LAN