Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 124

Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh ĐỨC CHÚA

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.
Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:

2 Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

3 hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

4 hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ;

5 hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

6 Xin chúc tụng ĐỨC CHÚA
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

7 Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy;
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh CHÚA,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.