Được phép của Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM đại diện Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Truyền Thông Chứng Nhân Đức Kitô
xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị:

 Kinh Thánh Trẻ

Những Câu Truyện Kinh Thánh Cựu Ước

01- Thiên Chúa dựng nên trời đất
02- AĐam và Evà người đầu tiên trên mặt đất
03- Một chọn lựa sai lầm
04- Hai anh em Cain và Aben
05- Lụt hồng thuỷ thời Noê
06- Tháp Baben
07- Ông Apraham và bà Xara
08- Bà Xara sinh con
09- Giuse bị bán qua Aicập
10- Giuse giải mộng cho vua Pharaô
11- Môsê chào đời
12- Chúa hiện ra với Môsê trong bụi gai
13- Các tai ương trừng phạt Pharaô
14- Lễ Vượt qua
15- Qua biển đỏ
16- Bánh Manna từ trời
17- Mười điều răn Đức Chúa Trời
18- Con Bê Vàng

19- Ông Bilơam và con lừa biết nói
20- Hòm Bia Giao Ước
21- Do thám đất hứa
22- Chiếm thành Giêrikhô
23- Ông Ghít-ôn phá huỷ bàn thờ thần Ba-an

24- Ông Sam-sôn sức mạnh phi thường
25- Cô Rút và bà Naômi
26- Cậu Samuen giúp việc trong nhà Chúa
27- Vua Saun, vị vua đầu tiên
28- Vua Đavít được xức dầu
29- Tên khổng lồ Goliát và Đavít tí hon
30- Rước Hòm Bia về Giêrusalem
31- Salômôn khôn ngoan
32- Ngôn sứ Êlia làm cho mưa
33- Ngôn sứ Elisa cho bà góa đầy dầu
34- Ông Tôbít bị mù và được chữa lành
35- Bà Giuđitha nhan sắc tuyệt vời
36-
Hoàng hậu Étte cứu dân Dothái
37- 7 Anh em tử vì đạo
38- Ông Gióp người công chính

39- Tiên Tri Isaia
40- Tiên tri Giêrêmia và Người thợ gốm
41- Tiên tri Êdêkien và Những bộ xương khô
42- Đanien trong hầm sư tử
43- Tiếng kêu của Bà SuSanNa vô tội
44- Tiên Giôna trong bụng cá 3 ngày
45- Xây lại Đền thờ Thiên Chúa
00- Kết thúc Kinh thánh Cựu ước

Những Câu Truyện Kinh Thánh Tân Ước

46- Gioan Tẩy Giả sinh ra đời
47- Sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Maria
48- Đức Maria viếng thăm bà Elizabét
49- Chúa Giêsu sinh ra
00- Câu chuyện Giáng sinh bằng hình

50- Các nhà Chiêm tinh  thờ lạy Hài Nhi
51- Chúa Giêsu ở lại trong Đền thánh
52- Gioan Tẩy giả rao giảng
53- Chúa Giêsu chịu phép rửa
54- Chúa chọn các tông đồ
55- Tám Mối phúc thật
56- Chúa Giêsu dạy cầu nguyện
57- Tiệc cưới Canna
58- Chúa chữa người bại liệt
59- Đừng lo lắng về ngày mai
60- Dụ ngôn người gieo giống
61- Chúa chữa người đầy tớ viên đội trưởng
62- Người phụ nữ tội lỗi nhiều được Chúa tha thứ
63- Chúa đuổi người lái buôn khỏi đền thờ
64- Dụ ngôn cỏ lùng
65- Chúa Giêsu làm phép bánh hóa ra nhiều
66- Chúa Giêsu đi trên mặt nước
67- Chúa Giêsu biến hình trên núi
68- Ai muốn làm lớn hãy làm người nhỏ nhất
69- Người giàu có khó vào nước trời
70- Dụ ngôn Người làm vườn nho
71- Dụ ngôn 10 nén bạc
72- Dụ ngôn 10 cô trinh nữ
73- Nộp thuế cho Xêda
74- Chúa Giêsu chữa người mù từ thưở mới sinh
75- Người phụ nữ Samari bên giếng nước
76- Chúa cho Ladarô chết 4 ngày sống lại
77- Người phụ nữ xức dầu thơm chân Chúa
78- Ngày phán xét chung
79- Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
80- Chúa Giêsu lập phép Thánh thể
81- Phêrô chối Chúa 3 lần
82- Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá
83- Chúa Giêsu chết trên thánh giá
84- Chúa Giêsu sống lại
85- Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ
86- Chúa Giêsu đi với hai môn đệ trên đường Emau và về trời
00- Kết thúc kinh thánh Tân ước

 

Kinh Thánh: Cựu Ước - Tân Ước
Kinh Thánh Trẻ: Truyện Cựu Ước - Truyện Tân Ước