Hãy tái khám phá ơn gọi Kitô hữu

Chủ nhiệm đề tài

Gs.Bartholomeo NGUYỄN ĐĂNG TRÚC

trucdang@free.fr

Kính mong được sự cộng tác của tất cả Quí vị

 

**********************

 

Chào Mừng Các TÁC GIẢ

Hồng Y Léon Joseph SUENENS

Hồng Y F.X.

NGUYỄN VĂN THUẬN

Gs.Bartholomeo

NGUYỄN ĐĂNG TRÚC

TÔNG HUẤN CHRISTIFIDELES LAICI   của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II

Về ƠN GỌI và SỨ MỆNH của NGƯỜI GIÁO DÂN Trong Giáo Hội và giữa Trần Thế

Bản dịch của Gs. Nguyễn Đăng Trúc     Trung Tâm Anrê Phú Yên, Học Viện An Đức

 

 ĂN TẾT

 

Lễ Thánh gia thất

Văn hóa Cain, văn hóa sự chết

MẸ

 

 

 

Lạy Chúa Thánh Thần,

xin Ngài canh tân những kỳ công của Ngài

trong cuộc sống hôm nay của chúng con,

như một Ngày Hiện Xuống Mới.

       Gioan XXIII

 

 

Kitô hữu, người đó là ai ?

 là người đã gặp Chúa Giêsu Kitô

        là người mà kẻ khác thấy được Đức Kitô xuyên qua mình

      là người tuyên xưng Chúa Kitô trước mọi người

       là người làm chứng cho Tình yêu

                                                                                            Hồng -Y Suenens

 

 Đường lối  tông đồ của thời đại ta:

* Ở giữa trần gian

* Không do trần gian

* Nhưng cho trần gian

* Với phương tiện của trần gian

Hồng Y Fx. Nguyễn văn Thuận

 

TRANG CHỦ