Giớithiệu  Dẫnnhập  Lờitựa 1A  2A  3A  1B  2B  3B  1C  2C  3C  Kếtluận Thưmục

 

Giáo dân

vào

những thế kỷ đầu của Giáo Hội

Alexandre Faivre

Bản dịch tiếng Việt    Nguyễn Đăng Trúc

 

Nội dung tác phẩm

Dẫn nhập

Lời tựa  của tác giả cho bản dịch tiếng Việt

A. Thế kỷ thứ Nhất và thế kỷ thứ Hai   Khai sinh của một hàng ngũ giáo dân  

Chương I: Thời vàng son, khi không có giáo sĩ, cũng không có giáo dân

Chương II: Sự xuất hiện của người giáo dân

Chương III: Thời kỳ các môn đồ của Chúa Kitô

B. Thế Kỷ Thứ Ba Dân Chúa phân chia thành  hai    

Chương I: Giáo dân là môn đồ và là thầy linh hướng

Chương II: Ranh giới giữa Giáo sĩ và Giáo dân qua các định chế

Chương III: Sinh hoạt của một giáo đoàn vào giữa thế kỷ thứ ba

C. Từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu Những loại Kitô hữu mới

Chương I: Khi chính quyền dân sự quay về với Chúa Kitô

Chương II: Kitô giáo đối diện với các nền văn hoá ngoại giáo và man-di

Chương III: Đan sĩ, nguời khổ hạnh và kẻ độc thân

Kết luận Giáo dân: Tổng lược nămthế kỷ của lịch sử

Bảng hướng dẫn thư mục

 

Gs Nguyễn Đăng Trúc và Gs Alexandre Faivre

Tác giả: Alexandre Faivre là Giáo sư dạy tại nhiều Đại học. Từ năm 1970, ông dạy về các Thánh Phụ và lịch sử các định chế Kytô giáo tại Phân khoa Thần học Công giáo Đại học Strasbourg II. Ông đã sáng lập và điều khiển một "Chương trình đào tạo thần học liên tục" từ năm 1972 đến 1978. Hiện ông là Giám đốc khoa học của "Bibliographie Information Bank in Patristies" của Viện Đại học Laval (Canada), thành viên của Hội đồng phát hành Tập San Notre Histoire (Paris) và ban biên tập "Revue des sciences religieuses" (Strasbourg). Ông được biết đến qua các tác phẩm về sự khai sinh ra một hàng Giáo phẩm (Naissance d'une Hiérachie Paris), Beauchesne, 1977, 448 trang), về lịch sử Giáo dân và các tài liệu về nghi lễ - Giáo luật gần đây, ông cho xuất bản cuốn Ordonner la Fraternité. Pouvoir d'innover et retour à l'ordre dans l'Eglise ancienne (Paris, 1992, 554 trang), đây là một bộ sách dày trình bày những công trình nghiên cứu mới nhất về các định chế cổ-Kytô giáo.

  

Cùng một tác giả

 

Fonctions et premières étapes du cursus clérical,

Service de reproduction des Thèses, Lille, 1975, 1068 pages.

Naissance d'une hiérarchie,

Théologie historique 40, Paris, Beauchesne, 1977, 443 pages.

Ordonner la fraternité,

Pouvoir d'innover et retour à l'ordre dans l'Église ancienne,

Paris 1992 - Cerf - 555 pages.

 

© Định Hướng Tùng Thư

13 g rue de l’ILL

67116 Reichstett, France

 

Giớithiệu  Dẫnnhập  Lờitựa 1A  2A  3A  1B  2B  3B  1C  2C  3C  Kếtluận Thưmục