Hồng-y L. J. Suenens

 

(16.7.1904 - 06.5.1996)

 

KITÔ HỮU TRƯỚC THỀM

THỜI ĐẠI MỚI

 

Mục lục

 

Lời tựa.

 

Phần I

Kitô hữu là môn đệ Chúa Giêsu-Kitô

 

Chương I : Chúa Giêsu Kitô chất vấn Kitô hữu

 

1- Đối với anh (chị, em) ta là ai?

2- Tại sao anh (chị, em) làm Kitô hữu?

3- Tại sao anh (chị, em) làm người công giáo?

4- Thế giới chất vấn Kitô hữu

5- Kitô hữu ở trong thế gian, nhưng không thuộc

về thế gian

 

Chương II : Kitô hữu là chứng nhân của Chúa Kitô

 

1- Làm chứng bằng lời nói

2- Làm chứng bằng cuộc sống của mình

 

Chương III : Tình huynh đệ Kitô hữu

 

1- Kitô hưu thiết yếu là người “hiệp thông”

2- Sợi giây nối kết tình huynh đệ của chúng ta

3- Tìm lại mối liên kết của tình huynh đệ sống động

 

Chương IV: Trước thềm thời đại mới

 

1- Phục hoạt niềm hy vọng Kitô giáo

2- Niềm hy vọng linh hoạt

 

 

Phần II

Kitô hữu được Chúa Thánh Thần ban sự sống

 

 

Chương V : Lễ Hiện xuống khởi nguyên xây dựng nên Giáo-hội

 

1- Ngày Hiện Xuống tiếp diễn

2- Tin vào Chúa Thánh Thần trong Giáo-hội

3- Chúa Thánh Thần trong công cuộc Phúc-âm

     hóa mới

 

Chương VI : Đón nhận Maria là mở cửa đón nhận Chúa Thánh Thần

 

1- Mầu nhiệm nhập thể làm cho chúng ta thành

    thần thánh

2- Một giao ước có hai chiều kích

3- Bước đầu dẫn đến giao ước: Đức Maria vô

     nhiễm sinh ra đời

 

 

Chương VII : Kitô hữu được Chúa Thánh Thần ban sự sống, người đó là ai?

 

1- Là người đã gặp Chúa Giêsu Kitô

2- Là người mà người ta có thể thấy được Chúa

    Giêsu Kitô xuyên qua mình

3- Là người tuyên xưng Chú a trước mọi người

4- Là người làm chứng cho tình yêu

 

Chương VIII : Đón nhận Chúa Thánh Thần để rao truyền Chúa Giêsu-Kitô

 

1- Mỗi một Kitô hữu đều được mời gọi để trở

     thành nhân chứng của Phúc-âm

2- Chúa kêu gọi mỗi người rao truyền Phúc-âm

3- Chương trình sống của Kitô hữu bình thường

     trong cuộc sống hằng ngày

4- Ứng dụng trước mắt

5- Một vài thái độ căn bản của một Kitô hữu chân thật

 

Chương IX : Kinh cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước thềm thời đại mới

 

 

 

 

Phần III

Kitô hữu là Con Chúa Cha

 

 

Chương X : Thiên Chúa là Cha

 

1- Chúa là Cha của tôi và ø Cha của anh, chị, em

2- Tình yêu ân cần của Chúa Cha

3- Nhân loại thiếu vắng Cha

4- Tình phụ tử và mẫu tử nơi Thiên Chúa

 

Chương XI : Chúa hành động

 

1- Những bất ngờ đầy ý nghĩa (hasards profonds) [1]

2- Giờ của Chúa

3- Cha chúng ta và mầu nhiệm khổ đau

 

Chương XII : Năm Chúa Cha

 

1- Lời kêu gọi kiến tạo tình huynh đệ nhân loại

2- Dịp may để cổ võ tình huynh đệ đại kết giữa

    các Kitô hữu

3- Một gợi ý mục vụ và phụng vụ

4- Lời kinh cho tương lai thế giới

5- Lời kinh hy vọng

 

Phụ đính ; Cam kết Dấn thân sống Phúc âm

 

Le chrétien au seuil des temps nouveaux

 

Editions de l'Association FIAT

Gravenplein 9

B-9940 Ertvelde - Belgique

 

  Người dịch        Nguyễn đăng Trúc

   Đọc lại              Nguyễn đức Tuyên

                           Nguyễn đức Chung 

Đánh máy        Phan đức Thông

Trình bày          Phạm Hồng-Lam

 

 Bản dịch Việt ngữ

Xuất bản và phát hành

Định Hướng Tùng Thư

Năm 2000

 

 Định Hướng Tùng Thư xuất bản và phát hành

với giấy phép của nhà xuất bản FIAT

 

 ISBN 2-912554-19-5

 

Định Hướng Tùng Thư

13 G, rue de l'ILL

67116 Reichstett - France

Năm 2000

 

GIỚI THIỆU