MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống Tháng 05-2007

 

Ngày 01-05-07: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.”  (Mt 14, 57)

Ngôn sứ bị coi rẻ rúng vì đòi họ sám hối ăn năn theo ý Thiên Chúa. Con không nhìn theo bề ngoài quen biết; nhưng cầnthực lòng hối cải.

Ngày 02-05-07: “Ai từ chối không đón nhận Lời tôi, thì… chính Lời tôi đã nói sẽ xét xử người trong ngày sau hết.”   (Ga 12, 48)

Ai mà từ khước Lời Chúa là Đấng cứu độ, sẽ tự lên án chính mình.

Con quyết một lòng trung tín, và đêm ngày suy gẫm Lời Chúa.

Ngày 03-05-07: “Ai thấy Thầy là Thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?”   (Ga 14, 9)

 Đức Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Cha qua lời nói và hành động.

Xin Thánh Thần giúp con có phản ứng, nói năng, giống như Chúa.

Ngày 04-05-07: “Lòng anh em đừng xao xuyến, ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”   (Gc 14, 1)

Chúa muốn tôi có lòng tin và phó thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa.

Vì ai trông cậy thì có bình an trọn vẹn, vì kẻ ấy đã cậy nhờ Ngài.

Ngày 05-05-07: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”   (Ga 14,15)

Một dấu hiệu chắc chắn mến Chúa là thực hành bác ái với tha nhân. Tôi quyết thi hành Tám mối phúc thật theo Tin Mừng Mt 5, 1-11).

Ngày 06-05-06: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.”   (Ga 13,34)

Chúa Giêsu dạy về đức yêu thương cho các môn đệ khi Ngài vắng mặt. Xin dạy con biết quên mình vì nhau, khi gặp những khó khăn.

Ngày 07-05-07: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.”   (Ga 12, 21)

Đức Giêsu nói rõ với mọi Tín hữu là: ai có và giữ điều răn của Thầy. Hàng ngày tôi đi dâng lễ cầu nguyện, đọc và thực hành Lời Chúa.

Ngày 08-05-07: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.”   (Ga 14, 27)

Bình an đây không phải là không có chiến tranh, căng thẳng tâm lý. Chúa muốn tôi có sáng sáng, có niềm vui, là ân huệ của ơn cứu độ.

Ngày 09-05-07: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi.!”   (Ga 15, 2)

Chúa muốn dạy tôi đừng giữ đạo theo luật lệ, nhưng cần có bác ái. Xin Mẹ giúp con đêm ngày suy gẫm Lời Chúa và đem ra thực hành.

Ngày 10-05-07: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.”   (Ga 15, 10)

Đức Giêsu luôn nhắc nhở Tín hữu hãy đọc và giữ Lời Chúa  mỗi ngày. Thế mà con chỉ giữ đạo bằng thói quen, hình thức, máy móc.

Ngày 11-05-07: “…chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái…”   (Ga 15, 16)

Chính Chúa đã gọi và chọn con, vì con chỉ là người tầm thường… Nhưng con đã lạm dụng ơn Chúa làm những việc ích kỷ cho mình.

Ngày 12-05-07: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.”   ( Ga 15, 18)

Lý do khiến thế gian ghét, ngược đãi các môn đệ vì không thuộc về họ. Tội của tôi là tội đã không tin và thực hành Lời Đức Giêsu dạy.

Ngày 13-05-07: “Đấng Bảo trợ là Thánh Thần...sẽ dạy…và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”  (Ga 14, 26)

Chúa Thánh Thần dạy và nhắc nhở Tín hữu khi suy niệm Phúc âm. Tôi noi gương Mẹ Maria suy đi nghĩ lại Lời Chúa và đem thực hành.

Ngày 14-05-07: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.”   (Ga 15, 13)

Cái chết cụ thể nhất của Đức Giêsu đã chứng tỏ Ngài yêu thương tôi. Bạn hãy chia sẻ tình yêu của mình bằng sự tôn trọng và tha thứ.

Ngày 15-05-07: “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo trợ sẽ không đến với anh em.”   (Ga 16, 7)

Đức Giêsu đã hoàn tất cứu chuộc và Ngài về cùng Chúa Cha.  Nhưng Thánh Thần Chúa đang hiện diện dạy bảo và nhắc nhở tôi Lời Ngài.

Ngày 16-05-07: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.  (Ga 16,12)

Chúa Giêsu muốn nói tôi không đủ sức để nhớ những lời Chúa nói: Con cầu nguyện nhiều để Đấng Bảo Trợ  giúp con hiểu Lời Chúa.

Ngày 17-05-07: Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy.   (Ga 16, 16)

Chúa muốn dạy tôi ở trần gian có nhiều vui buồn lẫn lộn. Những ai tin  thì sẽ được niềm vui với Người trong mọi lúc gian nan cuộc đời .

Ngày 18-05-08: Phải nhân danh danh Người mà rao giảng cho muôn dân,…kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.   (Lc 24, 47)

Chúa nói rao giảng Tin Mừng là một việc bạn cần làm liện tục. Con quyết sống Lời Chúa bằng những chứng từ thật cụ thể cho tha nhân.

Ngày 19-05-07: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.  (Ga 16, 26)

 Thánh Thần  đã dẫn dắt các Tông Đồ mạnh mẽ làm chứng về Chúa. Con quyết là chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh bằng việc làm.

Ngày 20-05-07: Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con…   (Ga 17, 24)

Chúa Giêsu muốn ban cho những ai phục vụ sẽ được ở bên Ngài. Con quên mình vì anh em để cảm nhận tình Chúa thương con.

Ngày 21-05-07: Anh em phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian.    (Ga 16, 33)

Trần gian là một cuộc chiến đấu với ba thù không ngừng nghỉ. Nhưng Chúa đã thắng và muốn con mỗi ngày phải can đảm để thắng.

Ngày 22-05-07: Đức Giêsu nói: Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha.   (Ga 17,1)

Vinh quang của Đức Giêsu và của Chúa Cha là một, không cho mình. Ngài muốn là nguồn sống cho tất cả bạn và tôi đang tin Ngài.

Ngày 23-05-07: Con xin thánh hiến chính mình Con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.   (Ga 17, 19)

Chúa Giêsu thuộc về Chúa Cha đã chịu chết vì nhân loại như Mục Tử. Sau khi lãnh nhận Lời Chúa, con sẽ làm chứng nhân cho Ngài.

Ngày 24-05-07: để tất cả nên một, Lạy Cha, Con ở trong Cha và Cha ở trong Con, để họ cũng ở trong chúng ta.  (Ga 17, 21)

Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người nên một, không nên phân tách. Thế mà con cứ tự cho cậy mình là này nọ, quên mọi người là anh em.

Ngày 25-05-07: Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của Thầy,   (Ga 21, 17)

Chúa muốn trao trách nhiệm cho bạn và tôi đoàn chiên của Ngài. Tôi đã đáp lại tiếng Chúa bằng cách nào, hay chỉ nhận để hưởng thụ.?

Ngày 26-05-07: Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha.   (Ga 17,25)

Đức Giêsu muốn cho tôi biết Ngài được Chúa Cha sai đến thế gian. Bạn cũng được Thánh linh dạy cho biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Ngày 27-05-07: Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến và uống.  (Ga 7, 37-38)

Khát và uống nước đây là khát Lời Chúa, là nhận Chúa Thánh Thần.

Con đêm ngày khao khát Lời Chúa và sự dẫn dắt của Thánh Linh.

Ngày 28-05-07: Anh chỉ thiếu có một điều, là bán đi những gì anh có mà cho người nghèo…Rồi hãy đến theo tôi.   (Mc 10, 21)

Chúa đòi người thanh niên giầu có phải từ bỏ của cải để theo Ngài. Xin dạy con quyết tâm từ bỏ tất cả tiền tài, vật chất để theo Chúa.

Ngày 29-05-07: Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng hàng chót sẽ lên hàng đầu.   (Mc 10,31)

Chúa muốn bạn hãy dùng hết ơn Chúa để phục vụ, nếu không sẽ bị loại. Con quyết ăn năn, sửa mình để xứng đáng Chúa mời gọi.

Ngày 30-05-07: Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ...    (Mc 10, 45)

Từ khi có chức vụ đến nay, con thường mong người khác giúp đỡ mình. Xin Đức Mẹ giúp con bỏ ngay tật xấu ham danh ham lợi này.

Ngày 31-05-07: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.   (Lc 1, 44)

Bà Êlisabét đã khen ngợi Đức Mẹ là người đã tin vào lời thiên thần. Con noi gương mẹ lắng nghe Lời Chúa dạy bảo và đem ra thựa hành.

 

Phó tế: JB Nguyễn Văn Định  *  johndvn@yahoo.com