SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa nhật Phục Sinh (08-04-07)

Dành cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, Hội đoàn

Ý Chúa dạy:  HÃY SỐNG LẠI BÂY GIỜ

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh:

Bài đọc 1: Công vụ (10:34,37-43). “Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường.” (câu 40)

1/ Tôi có thể sống lại với Đức Kitô bây giờ hay sau khi chết.Tai sao ?

2/ Việc làm trong gia đình, bạn hữu,… thấy bạn đang sống đổi mới ?

Bài đọc 2: Côlôxê (3:1-4). “Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.” (câu 3)

1/ Xin chia sẻ hai lợi ích của Bí tích Thánh tẩy cho người Tín hữu?

2/ Đời sống mới của người Kitô hữu ở đời này là đời sống thế nào?

Tin Mừng: Gioan (20:1-90). “ trước đó hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết.”  (câu 9)

1/ Ngôi mộ trống và băng vải, khăn liệm xác Chúa nói lên điều gì ?

2/ Tại sao Đức Giêsu lại tranh thủ hiện ra nhiều lần với các môn đệ?

3/ Từ nay, bạn cần làm gì để sống lại với Chúa trong suốt cuộc đời?

 

B- Những nét đặc thù của đời sống mới trong người Kitô hữu:

1/ Đoạn tuyệt với tội lỗi: Tội lỗi phải được dứt bỏ để nhường chổ cho ân sủng, sự chết trong tôi phải nhường chỗ đời sống mới ngự trị. Tuy nhiên giác quan không cảm nhận được, nhưng thực tại đã có rồi. Đức Kitô là sức sống của bạn và tôi ở đời này là một đời sống vừa công khai vừa ẩn dấu, để chờ ngày sống lại vinh quang.

2/ Những tật xấu cần tránh: Bạn cần bỏ hẳn những gì thuộc hạ giới trong con người của mình như là giận dữ, nóng nảy, độc ác, chửi rủa, nói thô tục, gian dâm, ô uế, đam mê, tham lam., nhất là coi nặng cái tôi, độc tài, nói mà không làm, đổ lỗi, xét đoán người khác.

3/ Cần thực hiện Yêu thương: Chỉ có yêu thương mới dẹp bỏ được những tật xấu trên, có đời sống mới trong Chúa và thực sự sống lại với Chúa ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ sau khi chết.

 

C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và tôi chọn Sống tuần này:

   “SỰ SỐNG MỚI CỦA ANH EM HIỆN ĐANG TIỀM TÀNG VỚI ĐỨC KITÔ NƠI THIÊN CHÚA”    (Côlôxê 3, 3)

1/ Tôi tập bỏ những tật xấu như: nóng nẩy, giận dữ, độc ác, thù hằn.

2/ Bạn quên mình, hoà nhã, khiêm tốn, nhận lỗi, tôn trọng mọi người.

 

C- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống Cầu nguyện :

   Lạy Cha, thánh Phaolô đã khuyên: Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nhờ ơn Chúa, con quyết dẹp bỏ những đam mê vật chất chóng qua và dứt khoát những thói mê tật xấu, để có đời sống mới trong Chúa và thực sự sống lại với Đức Kitô ngay từ bây giờ. Amen.

 

 Hoa thơm cỏ lạ:  

SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐỨC KITÔ LÀ BẰNG CỚ SỰ CỨU RỖI CHÚNG TA./        

Christ’s resurrection is the proof of our salvation.

 

                CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

                        Phó tế: GB Nguyễn văn Định  johndvn@yahoo.com