SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa nhật 4 Phục Sinh-C(29-04-07)

Dùng cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, Hội đoàn    

* NHẬN RA TIẾNG CHÚA ĐỂ THEO NGÀI *

 

A- Cảm nghiệm Sống và Chia sẻ với sự tác động của Thánh Linh:

Bài đọc 1: Công vụ (13:14;43-52).  “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố Lời Chúa; nhưng vì anh em khước từ Lời ấy…thì chúng tôi quay về phía dân ngoại.”  (câu 46)

1/ Bạn đang để làm gì cho Lời Chúa được học hỏi trong Cộng đoàn?

2/ Những tai hại khi tôi không thực hành Lời Chúa trong Gia đình?

Bài đọc 2: Khải huyền (7:9;14b-17). “Vì Con Chiên đang ngự giữa ngai sẽ chăn dắt… họ đến nguồn nước trường sinh.” (c.17)

1/Con Chiên đây là Chúa Giêsu, Ngài đang dẫn dắt họ là những ai?

2/Tín hữu có thể trở thành Mục tử không? Khi nào?  (x.Ga10,1-4)

Tin Mừng: Gioan (10:27-30).  Đức Giêsu nói:“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”  (c .27)

1/ Tôi là Kitô hữu, xin chia sẻ cách nghe và thực hành tiếng Chúa ?

2/ Tầm quan trong của việc học Kinh Thánh tại Gia đình và Giáo xứ?

3/ Những ích lợi của việc gặp gỡ Lời Chúa cho cá nhân và tập thể ?

 

B- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn làm Châm ngôn Sống :

CHIÊN CỦA TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI; TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI.  (Ga 10, 27)

1/ Tôi hợp tác với mọi người trong các buổi họ hỏi, chia sẻ lời Chúa.

2/ Bạn cần nói về tinh thần Công đồng Vatican II cho mọi người biết.

 

C- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống Cầu nguyện :(Pray in Action)

  Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” Xin cho biết đọc và suy niệm Lời Chúa trong giờ kinh tôi Gia đình với cha mẹ, vợ chồng, con cái, để Gia đình và Giáo xứ con lúc nào cũng có Chúa làm chủ và dẫn dắt.

 

     Hoa thơm cỏ lạ:  BIẾT  CHÚA GIÊSU LÀ BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

                                                To know Jesus is to know God

 

                CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

                        Phó tế: GB Nguyễn Văn Định  *  johndvn@yahoo.com