SỐNG VÀ CHIA SE LỜI CHÚA

Chúa nhật 3 Phục sinh-C(22-04-07)

Dùng cho Cá nhân, Nhóm, Gia đình, Hội đoàn

RAO GIẢNG VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ cùng với Chúa Thánh Linh:

Bài đọc 1: Công vụ (5:27b-32;40b-41). “Về những sự kiện đó, chúng tôi làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng Lời Người.”  (câu 32)

1/ Tôi đang rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô bằng cách nào?

2/ Những lợi ích khi thực hành Lời Chúa cùng với Thánh Thần?

Bài đọc 2: Khải huyền (5:11-14). Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời chúc tụng.” (câu 12)

1/ Bảy đặc tính trên của Con Chiên giúp tôi hiểu  Chúa thế nào?

2/ Bạn làm gì trong chức vụ hiện tại để xứng đáng là con Chúa?

Tin Mừng: Gioan (21:1-14) “Ông Si-mon Phêrô kéo lưới lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con.”   (câu 11)

1/ Kết quả khi tôi nghe và thực hành Lời Chúa trong Gia đình?

2/ Bạn cho biết nhửng yếu tố để quy tụ các Tín hữu lại với nhau?

3/ Bắt được 153 con cá có ý nói về Hội Thánh cần phải thế nào?

 

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và tôi chọn Sống tuần này:

CỨ THẢ LƯỚI XUỐNG MẠN THUYỀN ĐI, THÌ SẼ BẮT ĐƯỢC CÁ. / Cast the net over the right side of the boat…(c. 6)

1/ Tôi đọc, suy niệm, cầu nguyện và thực hành đúng Lời Chúa.

2/ Bạn cần quy tụ mọi Tín hữu, Cộng đoàn về hợp cùng Giáo hội.

 

 

C- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện trong Thần Khí Thiên Chúa:

    Cha ơi ! Chính Thần Khí của Cha đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin Cha dùng Thần Khí của Cha làm cho con sống lại, để con có đời sống mới. Hôm nay con đang dùng địa vị, tiền bạc Chúa ban để hưởng thụ riêng tư, đã sa ngã trước những cám dỗ của thế gian xác thịt, làm cho con và bao Gia đình, Cộng đòan phải sa ngã đổ vỡ, chia ly vì không thực hành Lời Cha. Xin Cha nâng đỡ, chỉ dẫn, ủi an con trong lúc này. Vì Lời Cha là đèn soi con bước, là Ánh Sáng chỉ đường con đi. (Tv 119:105)

 

Lời hay ý đẹp:   

NẾU MUỐN CÓ THƯ LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI.  BẠN HÃY MỞ VÀ ĐỌC KINH THÁNH.

        If you want life- changing mail. Open and read Bible.

 

Phó tế: GB. Nguyễn Văn Định  *  johndvn@yahoo.com