SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa nhật 2 Phục Sinh (15-4-07)

Dành cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, Hội đoàn

TIN VÀ LÀM THEO  * Kính Lòng Thương Xót Chúa

 

  A-Cảm nghiệm Sống và chia sẻ với sự tác động của Thánh Thần:

Bài đọc 1: Công vụ (5:12-16). “Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa cả đàn ông, đàn bà rất đông,”  (câu 14)

1/ Tại sao Cộng đoàn Giêrusalem xưa lại có nhiều người theo Chúa?

2/ Bạn đang làm gì để mọi người nhận thấy Lòng Thương Xót Chúa?

Bài đọc 2: Khải huyền (1:9-11a;12-13;17-19). “Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy,…và những gì sẽ xảy ra sau này.”  (câu 19)

1/ Bao năm qua theo Chúa, tôi đã viết và nói về Chúa như thế nào?

2/ Những sự đau khổ và thất bại xảy ra , Chúa đang nói gì với tôi?

Tin Mừng: Gioan (20:19-31). “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.”   (câu 29)

1/ Ông Tô-ma đã thấy Chúa nên mới tin, còn lòng tin của tôi thế nào?

2/ Bạn tin vào Lòng Thương Xót Chúa khi gặp thử thách ? Tại sao?

3/ Đức tin của tôi đang thực hành trong đời sống qua những việc gì?

 

B- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và tôi chọn Sống tuần này:

  “PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN”

    * Blessed are those who have not seen and have believed. *

1/ Tôi tin Chúa đang hiện diện trong những người nghèo khổ.

2/ Bạn thực hành bác ái để phục vụ những người già neo đơn.

 

C- Bạn và tôi Cầu nguyện trong Thánh Linh và Sống Cầu nguyện:

  Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Bình an cho anh em. Xin cho con cảm nhận được chính Thần Khí của Đức Kitô Phục Sinh đang làm cho con Sống trong xã hội vật chất và bạo hành này, được luôn vững mạnh, tin tưởng, bình an và can đảm vượt qua. Con cũng noi gương Đức Maria, Mẹ là Ngôi Sao Sáng cho con vượt mọi sóng gió trên biển trần gian đầy cheo leo và hiểm nguy này.

 

 Lời Chúa tôi ghi nhớ: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRẢI QUA ĐỜI NỌ ĐẾN ĐỜI KIA, HẰNG BAO BỌC NHỮNG NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA.  (Lc 1, 50)

 

 Phó tế: GB Nguyễn Văn Định  * johndvn@yahoo.com