SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa nhật 5 P/S-C ngày 06-05-07

Dành cho Cá nhân, Nhóm, Gia đình, Hội Đoàn

YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA YÊU

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ với sự thúc đẩy của Thánh Thần:

Bài đọc 1: Công vụ (14:21b-27).  Hai ông nói: “Chúng  ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.”  (câu 22)

1/ Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba khích lệ tôi phải giữ đức tin thế nào?

2/ Sự đau khổ giúp ích gì cho bạn ở cuộc sống hiện tại và vĩnh cửu?

Bài đọc 2: Khải huyền (21:1-5a). “Sẽ không còn sự chết; chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa…”  (câu 3)

1/ Những gì làm cho tôi sợ chết và điều gì giúp tôi đón nhận sự chết?

2/ Trờ mới đất mới giúp bạn hy vọng về Hội Thánh trên trời thế nào?

Tin Mừng: Gioan (13:31-33a;34-35). Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”  (câu 34)

1/ Trong Gia đình, Cộng đoàn yêu thương sẽ tránh được những gì?

2/ Ngày phán xét Chúa có hỏỉ bạn về đi nhà thờ…không? Tại sao?

3/ Những dấu hiệu nào để biết người Tín hữu có lòng mến Chúa thật?

 

B- Câu Kinh Thánh nhắc nhở bạn và tôi chọn Sống tuần này:

ANH EM HÃY THƯƠNG YÊU NHAU NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG ANH EM.  (Ga 13, 34)

1/ Tôi thực hành bác ái qua Kinh Thương người có mười bốn mối.

2/ Bạn luôn nhớ là mến Chúa không phải chỉ đọc kinh, đi lễ là đủ.

 

C- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để Cầu nguyện:

   Lạy Cha, Thánh Thần đả thúc đẩy con hãy thực hành theo Lời Đức Kitô dạy là : Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương anh em. Thế nhưng con chỉ nghe và giữ các nghi lễ bên ngoài, mà không thực hành bác ái với anh em. Xin giúp con thi hành ý Cha bằng những việc làm là thăm viếng những người đau yếu, cùng khổ…

 

  Lời hay ý đẹp:   AI YÊU THIÊN CHÚA CŨNG YÊU NGƯỜI LÂN CẬN

                                        Those who love God will love their neighbor

 

                CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

Phó tế: GB Nguyễn văn Định  *  johndvn@yahoo.com