Chào Mừng Các Tác Giả - Chào Mừng các Độc giả

***************** 

Lời  giới  thiệu  trang  mục

 

Đức Ông Phêrô NGUYỄN VĂN TÀI

Đức cha  GB.BÙI TUẦN

Đức cha Phaolo Bùi Văn Đọc

Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo

Đức cha  Giuse Vũ Văn Thiên

Gs. Lê An Hoà, Seattle University

Lm. Jos Cao Phương Kỷ

Lm. Nguyễn Ngọc Long

Gs. Lê Hùng

Lm.  LÊ QUANG UY

Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Gs.  NGUYỄN CHÍNH KẾT

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN

Lm. VŨ XUÂN HẠNH

Joseph Vũ, San Dimas

Lm. Fx. NGÔ TÔN HUẤN

Lm. Đỗ Văn Lực, Houston

Gs. Trần Văn Trí

Lm. Phêrô NGUYỄN HỮU DUY

Lm. Dã Sơn Minh Cát

Ông Nguyễn Thanh Tâm

 Lm. An-rê ĐỖ XUÂN QUẾ

Ông Trầm Tĩnh Nguyện

Xuân Thái

 Lm. Khuất Dũng, SSS

Gs. Antôn Trần Văn Toàn

Nhà Văn  HƯƠNG VĨNH

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Tu Sĩ JB. Bùi Ngọc Điệp

Khang Nguyễn, Houston, Texas

Lm. Phaolo Phạm Văn Tuấn

Gs. Trần Ngọc Báu

Gs. Đỗ Hữu Nghiêm

Lm. Jos. Phạm Ngọc Ngôn Csjb

Gs.  NGUYỄN VĂN THÀNH

Gs. CHU TẤT TIẾN

Lm. Lê Văn Quảng,Psy.D. Đài Loan

Gs. Đàm Trung Phán

Bùi Nghiệp, Saigon

Lm. Antôn Nguyễn ngọc Sơn

Gs. Tôn Thất Bàng

Ông Nguyễn Hy Vọng

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Ông Trần Hiếu, San Jose

Nữ Tu Mai Thành

 

Ông  Nguyễn Đông Khê

Vân Diễm, Australia

Ông Phùng Văn Phụng, Texas

Ông  Nguyễn Thụ Nhân, Gia Lai

Thy Khánh, Gia Định

Ông Thuận Châu Phan Văn Khải

Kẻ Lữ Hành, Tân Định

Ông Phêrô Vũ Văn Quí, Saigon

 

GLV. Phaolô Phạm Xuân Khôi

 
 

Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn

Linh mục, Người là ai?

Khủng hoảng trong đời sống linh mục

Sám Hối và Hoà Giải

ĐỨC MARIA - MẸ CỦA HÀNG LINH MỤC
 

   Đức Ông  MAI ĐỨC VINH    ÐỨC TIN VÀ LÒNG MẾN

GƯƠNG TRUYỀN GIÁO

   Lm. Giuse VÕ ĐỨC MINH

TĨNH TÂM VỚI THÁNH VỊNH                          

NGUYỆN GẪM  VỚI THÁNH VỊNH                    

  Giáo Sư  NGUYỄN QUỐC ĐOẠT

GIÁO LÝ VỀ VẤN ĐỀ TRÁNH THAI                                     

  Lm. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT

TIẾNG VỌNG CỦA... MÙA VỌNG !                                      

Lm. Đa Minh  NGÔ CÔNG SỨ

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Một Mùa Gặt phì nhiêu sắp có thêm 28 tân linh mục     

TIẾP BỨỚC CHÚA KITÔ, TIẾP BƯỚC CHA ANH                  

Kỹ Sư. PHAN VĂN HƯNG

HAI NGƯỜI TRẺ, MỘT TẤM LÒNG                                  

THẦN TƯỢNG THỨ THIỆT                                 

Bài Học Của WANGARI MAATHAI

PHÁT TRIỂN Và THAM NHŨNG

Trong Lớp Học, Ngoài Xã Hội

Ông  Phêrô  VŨ VĂN QUÝ

   XIN HÃY LÀM “HẠT CẢI NƯỚC TRỜI”                      

TIẾNG KHÓC CỦA THIẾU PHỤ                                      

HÃY VỮNG TIN, TA LUÔN MÃI Ở BÊN CON

 

 

   Kính mong được sự tham gia cộng tác của Quí vị    

Trang chủ