ÔI, CÁI NÊM !— CÁI NÊM TAI HẠI !

 

Một ngày kia Satăng giải nghệ

Ra lề đường bán bỏ đồ dùng :

Trong những thứ tồi tàn rẻ mạt,

Có “cái nêm” bán mắt hơn vàng !

 

Khách mua lượm “cái nêm” lên hỏi :

Dụng cụ này dùng để làm gì ?

Tại sao cũng là đồ phế thải

Mà vật này hơn những vật kia ?

 

Satăng đáp : “Cái nêm đa dụng !”

Dùng “nêm” vào bất cứ lòng ai :

Đang hăng hái, nhiệt tình, năng động

Bị “nêm” là lập tức …xuôi tay !

 

Về công việc nói chung, cũng thế !

Hễ “nêm” vào bất cứ việc chi :

Đang phát triển, vững vàng, bề thế

Bị “nêm” là …sụp đổ, suy vi !

 

XX

 

Ôi “cái nêm”, -- “cái nêm” tai hại !

Đã “nêm” vào đời sống chúng ta

Biến chiến thắng thành ra chiến bại !

Biến công trường thành bãi tha ma!

 

XX

 

Hãy cẩn thận ! Hởi người trai trẻ !

Xung quanh anh đầy dẫy ác nhân :

Lời lẽ chúng vô cùng dịu ngọt …

…“Nêm” chúng thì độc địa vô song !

 

Thuận Châu PHAN VĂN KHẢI

Saigòn – Việt Nam

Mùa Phục Sinh 2007