MÙA CHAY và TUẦN THÁNH

 

HÃY XÉ LÒNG, ĐỪNG XÉ ÁO

(Ge 2,13)

Áo kia xé rách làm chi,

Mà lòng chai đá cứ y ngày nào!

Xé lòng là xé làm sao?

 

CHÍNH LÚC CHẾT ĐI

LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI

(Thánh Phan-sinh Nghèo)

 

Sinh ra, rồi lại chết đi:

Chết đi là lúc sinh thì muôn năm.

Cõi sinh chốn tử vĩnh hằng./.

 

 

LỄ LÁ

Hôm nay nườm nượp lá hoa.

Ngày mai cuồng nộ hét la rợn người.

Tình ôi, ơi hỡi, tình ôi!

 

 

TIỆC LY

Thân này muốn xẻ làm đôi

Nửa đi, nửa ở, bồi hồi xốn xang!

Vì yêu, cho hết chẳng màng./.

 

 

RỬA CHÂN

Cho Thầy cúi xuống chân con,

Cho Trời hạ xuống chạm hòn đất đen.

Thương rồi, đâu kể sang hèn./.

 

 

VƯỜN DẦU

Đêm đen, đen đến quặn lòng.

Yêu thương rút ruột chẳng mong đáp đền.

Một mình sáng giữa đêm đen./.

 

 

TẨY ÁO

(Kh 8,14; 22,14)

Người ta tẩy với xà-bông

Chúng tôi tẩy áo ở trong Máu Người.

Áo dơ thành áo trắng tươi./.

           

- Trầm Tĩnh Nguyện -