LẮNG  NGHE CHÚA THÁNH THẦN

 NGUYỄN Văn Thành

Tủ Sách Tình Người

Mùa Chay 2007

Lausanne Thụy Sĩ

 

Nội Dung :

Chương 1.- Lắng nghe Chúa Thánh Thần

Chương 2.- Sống đối với tôi là Đức Kitô

Chương 3.- Mẹ Maria : Nguyên Tượng của Hội Thánh

Chương 4.- Xin dạy con biết Chọn lựa

Chương 5.- Nhìn với NGHÌN con mắt

Chương 6.- Người giáo dân trong lòng Hội Thánh

Chương 7.- Lắng Nghe và Yêu Thương

Chương 8.- Cuốn phim « Cuộc Tử Nạn của Đức Kitô »

Chương 9.- Cuốn tiểu thuyết « Da Vinci Code »

Chương 10.- Cuốn phim « Da Vinci Code »

Chương 11.- Biến Họa thành Phúc

Chương 12.- Vạn Xuân chi kế « Thụ Thiên »

Chương 13.- Thánh Giá : Con đường dẫn tới Phục Sinh

Chương 14.- Nguyện vọng của Người Mù

Chương 15.- Thăng Long : Vùng Đất Huyền Sử

Chương 16.- Sống Đức Tin

Chương 17.- Đồng Hành với Đức Kitô

Chương 18.- Xin cho con Ơn Bình An

Chương 19.- Mỗi ngày chỉ một bước mà thôi

Chương 20.- Con Kênh Đào Thứ Tha và Xuyên Việt

Chương 21.- Tìm lại dấu châm của Thánh Gióng

Chương 22.- Thay kết luận: Lắng nghe là một quà tặng vô giá.