Text Box: Lm. Phêrô Tống Văn Năm
174 Lương Định Của
K2 - P8 TX Sóc Trăng- VN
ĐT: 079.821875; DĐ: 0918362185
Email: tongvannam@vnn.vn

 

 

 

 

 


 

                                                             Sóc Trăng, ngày 06-03-2007

                                                                            Thư Ngỏ

                                                                                 Kính GởI: Quý Ân Nhân

Tôi Lm. Tống Văn Năm, Đặc Trách Truyền Giáo cho anh chị em dân tộc Khmer Hạt Sóc Trăng , địa phận Cần Thơ. Nay tôi biên thư ngỏ này đến cùng Quý Ân Nhân để tỏ lòng biết ơn: đã, đang và sẽ còn tiếp tục hỗ trợ cho tôi làm tròn sứ vụ Tông Đồ mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó cho tôi trong những năm qua…

Sau 10 năm làm việc mục vụ truyền giáo ở vùng Sóc Trăng tới nay đã được khoảng 1.100 giáo dân trên tổng số 400.000 dân Khmer

Anh chị em Khmer theo đạo gặp rất nhiều khó khăn. Đối với xã hội: Theo đạo thì ông cha lo… Tôn giáo và dân tộc (VớI Người Khmer: Phật Giáo là Quốc Giáo) thì bị coi là vông bổn “cabót Chiat”. Học đạo: phần dốt, phần ở xa nhà thờ, phần nghèo khổ nên cũng không được đầy đủ, ít được đi dự lễ. Nếu đi phải mất 25.000đ - 30.000đ tiền xe. Trong khi họ làm công: nhổ cỏ, cắt, cấy chỉ được 15.000 – 20.000đ  một ngày, thì làm sao mà có dư. Việc làm thì không ổn định, có người mướn thì có cơm ăn, không người mướn thì đói, vì không đất đai, ruộng vườn nên cuộc sống rất bấp bênh. Thậm chí nhà cửa xiêu vẹo rách nát mà không có tiền sửa lại, huống chi cho con cháu ăn học: cả một thế hệ dốt nát trong tương lai… 

Vì thế ngoài những nhu cầu bình thường cho cuộc sống thì họ cần có một nơi để thờ phượng là nhu cầu rất cấp bách để đỡ tốn kém tiền bạc và thời gian. Đi lễ Chủ Nhật có khi 7g tối mới về tới nhà, còn lễ Noel hay Phục Sinh thì 2g30’ đến 3g đêm mới có mặt ở gia đình. 

Vậy kính xin Quý Ân Nhân thương đến hoàn cảnh của cộng đoàn Khmer mới mẻ mà rộng tay giúp đỡ để có một cái Nhà Nguyện và xin thêm lời cầu nguyện cho những giáo dân Khmer mới mẻ và còn yếu ớt để họ có đức tin mà can đảm giữ đạo Chúa.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Ân Nhân và xin chân thành biết ơn.

 

+ Emmanuel Lê Phong Thuận                      

Giám mục Cần Thơ

 

 Lm Phêrô Tống Văn Năm