Tư Liệu Giáo Hội

********************

 

Tư Liệu Giáo Hội

“ HIỆP HỘI RẤT THÁNH ĐÚC MẸ MÂN CÔI “

 

ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO  THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI

TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM NGÀY NAY 

THỦ BẢN HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Đức Tin, Lí Trí và Đại Học  Hồi tưởng và Suy Tư

Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS

(QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI) Của ĐTC JP.II

SỨ ĐIỆP LẦN THỨ 43 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Hiệp Thông Cầu Nguyện bằng email với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 

MÙA CHAY VÀ VIỆC GIỮ CHAY

Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa

TÌM HIỂU ÐẠI CƯƠNG VỀ ÂN XÁ

Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội: Các Nguồn Phát Sinh Và ý Nghĩa Hiện Nay

Quyển II: Tài liệu của Giáo hội Giải thích ý nghĩa Học thuyết Xã hội Công giáo

Thông tư của HĐGM Công Giáo Hoa Kỳ  Về việc Phục hồi và Canh tân sau Cuồng phong Katrina

BẢN ĐÚC KẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 26 CỦA    HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THƯ MỤC VỤ NĂM 2005CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (Holy Martyrs of Vietnam)

« Truyền giáo : tấm bánh được bẻ ra cho thế gian được sống»

16 Giáo Hoàng Lấy Danh Hiệu Bênêđictô

Ai đã thành lập Giáo hội Việt Nam ?

CHÚC THƯ của ĐGH Gioan Phaolo 2 

TUYỂN CỬ TÂN GIÁO HOÀNG

Những phương tiện truyền thông và đức tin Kitô giáo có dung hoà được không?

Truyền thông là một hành vi luân lý:

TÔNG THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
GỞI GIỚI HỮU TRÁCH TRUYỀN THÔNG:
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Song ngữ) Chào mừng Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt Tân Tổng Giám Mục Hà Nội

LÃNH ƠN TOÀN XÁ

TRONG NĂM THÁNH THỂ 2005

Sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolo 2 về Công Giáo Tiến Hành

HUẤN LUYỆN CHỦNG SINH VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Thư Chúc mng Giáng Sinh và Năm Mới 2005

của Đức Cha Phaolo, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Chào Mừng Tân Giám Mục Gp. Xuân Lộc

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Được tôn kính tại các Nhà Thờ ở Sydney

Chân dung các THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vạ Tuyệt Thông và việc phá thai

Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Thánh Thể

Sơ lược về các THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Phong Thánh: 19.6.1988 – KÍNH HẰNG NĂM: 24.11

THƯ CHUNG NĂM 2004 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
GIÁO HỘI SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ
Hà Nội, 01-10-2004

THÔNG ĐIỆP

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN-PHAOLÔ II

GỞI CHO CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,

NAM NỮ TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU

VỀ BÍ TÍCH THÁNHTHỂ

TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIÁO HỘI

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo II gởi Hàng giáo phẩm và người công giáo Việt Nam

TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II

Văn kiện GIÁO HỘI VÀ INTERNET

BÀI PHỎNG VẤN VỀ HỘI NGHỊ FABC

Hướng về Quê hương và Giáo hội Việt Nam

ÐẠO ÐỨC TRONG INTERNET

THƯ MỤC VỤ NĂM 2003 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

TÔNG THƯ MANE NOBISCUM DOMINE

(Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con )

 Lời Giới Thiệu

Trang Tư Liệu Giáo Hội

 Kính thưa Quí vị ,

  Về phương diện tinh thần, nếu nói rằng Giáo hội rất giàu, nhưng dường như con cái vẫn đang phải sống trong cảnh nghèo, thì cũng không sai! Giáo hội đã từng có biết bao văn kiện như : thông điệp, tông huấn, hiến chế, sắc lệnh, tuyên ngôn… Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam, Dân Chúa biết tìm kiếm những tư liệu đó ở đâu để học tập, để noi theo cũng như  để dạy dỗ con cái…Đây chính là một trăn trở chúng con xin được chia sẻ cùng quí vị.

 Nếu có thể được , xin Quí vị hãy nâng đỡ chúng con trong việc sưu tầm các tư liệu của Giáo hội. Phần đất này xin được dành cho mục đích cấp bách đó.

 Chúng con xin cảm tạ Quí vị.

 Chứng nhân Đức Kitô.

 

  Kính mong được sự tham gia cộng tác của Quí vị    

Trang chủ