LỜI CHA KHUYÊN

 

Con hỡi con! Làm người không dễ

 

Làm người được nể trọng, được yêu

Làm cho cuộc sống cao siêu

Hài hòa, đức độ với nhiều khả năng.

 

Trước nhất là chăm lo đức dục

Để con người sống thực thẳng ngay

Dù tiền của ít trong tay

Nhưng nghèo trong sạch, chẳng ai phàn nàn!

 

Nên luôn luôn trau dồi trí óc

Những điều con phải học thật nhiều

Kho tàng tư tưởng mĩ miều

Con nên học hỏi muôn điều khôn ngoan!

 

Đây báo chương cùng là sách vở!

Có muôn vàn điều dở điều hay

Ngày nay con rất là may

Đủ đường phương tiện tìm thầy nhập môn!

 

Về thể lực con nên luyện tập

Cho thân người cường tráng, tinh nhanh

Siêng năng làm việc học hành

Chớ nên lười biếng mà thành dốt ngu!

 

Làm  tài  trai trui rèn ý chí

Quyết ngăn sông, xẻ núi làm nên

Đường mây sẽ rộng thênh thênh

Giúp đời, giúp nước mới nên anh hào!

 

Con người ta hơn nhau ý chí

Mỗi việc được suy nghĩ cho sâu

Rồi ta hăng hái bắt đầu

Đi cho tới đích, quản đâu nhọc nhằn!

 

Xét việc, lấy công bằng chủ yếu

Và sự thật, tìm hiểu, nghĩ suy

Công bằng trong mọi tư duy

Chớ vì tình cảm mà đi lệch đường!

 

Tôn giáo dạy muôn điều bổ ích

Cùng niềm tin tương thích với ta

Niềm  tin Chúa, Phật, ông bà

Tránh làm điều ác, dạy ta làm lành!

 

Phận làm con kính yêu cha mẹ

Kính ông bà, anh chị mến thương

Thành người  ăn ở phải đường

Trọn niềm  hiếu kính, lẽ thường nhân luân!

 

Chớ bao giờ làm buồn cha mẹ

Chớ bao giờ thô lỗ nói năng

Trong Nhân Đạo  đã dạy rằng:

Công ơn cha mẹ sánh bằng non cao!

 

Với mọi người, tươi cười nhã nhặn

Giúp người nghèo, giúp trẻ mồ côi

Nếu không phương tiện, giúp lời

Cảm thông, an ủi cho vơi lòng sầu!

 

Luôn lấy Nhân, Trí, Tình, Lễ, Tín 

Mà hòa vui cùng hết mọi người

Vợ chồng hòa thuận sống đời

Dạy con cho hết những lời nói trên!

 

Con hỡi con! Làm người không dễ

Đói cho sạch, rách hãy cho thơm *

Phương  danh tạo nghiệp là hơn

Trăm năm vẫn để tiếng thơm trong đời!

 

Khó thay làm một con NGƯỜI !

 

Mồng 1 Tết Đinh Hợi 2007

 Xuân Vũ  TRẦN ĐÌNH NGỌC, Nhà Văn

*ngạn ngữ; phương danh: danh thơm, tiếng tốt.

.Mời đọc www.vienxumagazine.com/TN.htm