NỤ HỒNG

 Trao về một người tôi nhớ mãi

 

Người cho tôi một nụ hồng

từ cây hồng quí trồng từ trái tim

Nhận hồng tôi mãi vấn vương

Tôi đem gắn bó yêu thương tặng người

 

Gió mưa âu cũng tự trời

Hồng kia vẫn thắm mà người xa tôi

Từ ngày hồng đỏ đôi môi

Tôi đem ép sách bồi hồi nhớ thương

 

Hồng ơi! Những nỗi đoạn trường

có trong giấc ngủ người thương tạ từ?

Nhìn hồng nhớ nét tương tư

Những ngày xưa ấy tưởng như hãy còn

 

Ðá kia nước chảy cũng mòn

Hồn tôi băng giá héo hon vì người!

 

8-1988

Xuân Vũ  TRẦN ÐÌNH NGỌC