THƠ SONG NGỮ VIỆT-ANH

 

TIẾNG KÊU CỨU CỦA THAI NHI

 

 Con muốn tỏ cho mẹ cha được biết

Con đã là  người với tim óc, tứ chi

Mẹ cha đừng nghĩ,  con chẳng biết gì

Chỉ có nói là con chưa biết nói!

 

 Hãy sinh con ra! Nghe theo tiếng gọi

Của chính con - Của nhân loại  lương tri

Cho  con thành người – Con mong mỏi quá đi!

Nhẫn  tâm  giết - Tội sát  nhân  gớm ghiếc!

 

 Con,  kết tinh của tình yêu tha thiết

Của mẹ cha - Của linh khí, anh hoa

Của yêu thương - Của tình ái chan hoà

Của son sắt - Của tơ duyên  vĩnh cửu!

 

 Sao giờ đây mẹ cha lại dè bỉu

chính  đứa con,  giọt máu  của mẹ cha?

Chính  đứa con đã  kết  nụ đơm hoa

từ ân ái  -  từ  tình yêu trân quí?

 

 Cho con ra đời – Dù không hoan hỉ

Bỏ con  nơi bố thí, viện tế bần

Dù  cùng cực, sống  khốn khổ bần dân

Con muốn sống muôn ngàn lần hơn chết!

 

 Những lời này thật vô cùng tha thiết

Là những lời òa vỡ tự trái tim

Xin ngưng tay! Hãy bớt giận! Con xin

Ðể con sống dù không nhìn con nữa!

 

 Con lạy mẹ cha  trăm ngàn lạy  nữa

Hãy để con – Cho con được sinh ra!

Ngày chào đời bằng tiếng khóc oa oa

Chính là ngày con vô cùng sung sướng!

 

 Xin hãy gắng – Hãy thương con, rộng lượng

Mẹ cha không... tủi hổ bởi  con đâu

Con nằm đây, hai tay chắp, khấn cầu

Xin Thượng Ðế  cho mẹ cha  can đảm!

 

 Cha  thương con! Chớ giết con, mẹ nhá!

 

 Little Saigon, CA ngày Nhi Ðồng Quốc Tế

Nhà Văn Xuân Vũ  TRẦN ÐÌNH NGỌC

 

THE S.O.S. FROM AN EMBRYO

 

 I’d like to show you, Mom and Dad!

That I’m a human being with brain, heart and limbs.

Don’t think that I know nothing,

I just can’t speak!

 

 Give me my birth due to my demand

And due to the conscience of humanity.

Let me be a human!

that’s  what I hope  for  long time.

If you kill me you commit a brutal  assassination!

 

 Since I am the crystal of endless Love,

beauty and generosity,

Between both of you, Mom and Dad!

That you promised to love me when I’m in this world.

 

 Why are you hating me who is your very blood

and your rare Love?

Let me be a human being though I’m not welcomed  by you

Drop me in an orphanage and I will survive by the charity of some organizations or individuals.

I would have a miserable life but it pleases me simply because

I don’t want to die.

 

 On the contrary I want so badly to live my life!

These words are very seriously  and earnestly spoken

that come from my very lovely  heart,

Don’t get angry, I beg you!

Don’t be embarrassed, either!

Let me survive eventhough you don’t want to see me!

 

 

I bow you a hundred thousand times more for not killing me!

The day I salute this  beautiful  world is the day full of happiness.

 

 

Try to survive me! I’m praying the Creator  for your courage,

I promise not to bring you humiliation,  no matter what!

Love me, Dad!

Don’t kill me, have pity on me, Mom!

Please, please, please!

 

Little Saigon, CA the World  Children’s Day 1999

Xuan Vu  TRAN DINH NGOC